2019-12-12

Begreber du bør kende til inden for erhvervslån

Når du er på udkig efter et erhvervslån for første gang, kan begreberne synes noget forvirrende. For at hjælpe dig på vej har vi samlet en liste over de mest almindelige lånebegreber, du bør være opmærksom på.

Det er meget vigtigt at du sikrer dig, at du har forstået de begreber, udlåneren benytter sig af i den indledende fase, og det der står skrevet i din låneaftale. Ved at sikre dig at du har styr på alle begreberne, ved du også præcist, hvad du kan forvente af samarbejdet med udlåneren.

Lad os kigge nærmere på den terminologi, du oftest vil støde på:

Arbejdskapital

Arbejdskapital er alle de penge, din virksomhed bruger til daglige transaktioner.

Virksomhedstype

Virksomhedstypen angiver hvilken virksomhedskategori din virksomhed hører ind under rent juridisk. Den virksomhedstype du vælger og opgiver, påvirker den måde, din virksomhed er stillet rent lovmæssigt. Alle virksomheder – lige fra enkeltmandsvirksomheder til anpartsselskaber – skal kategoriseres under en virksomhedstype, uanset hvor små eller store de er.

Pengestrømsopgørelse

Når du udarbejder en pengestrømsopgørelse, beskriver du alle de indkomne og udgående pengestrømme i din virksomhed over en vis periode.

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse eller et driftsregnskab viser din virksomheds indkomster og udgifter i et vist tidsrum.

Mange virksomheder får brug for en resultatopgørelse, når der f.eks. skal ansøges om et erhvervslån.

Henstandsperiode

En henstandsperiode er et forudbestemt tidsrum efter en betalings forfaldstidspunkt, hvor du kan betale din gæld, uden at skulle betale rykkergebyrer.

Gældsfinansiering

Gældsfinansiering er et lån eller en anden måde at finansiere din virksomhed på, der kræver, at du betaler et startbeløb plus renter over tid.

Låneaftale

Den kontrakt du indgår, når du opretter en gæld, kaldes en låneaftale. Denne aftale udstikker betingelserne for dit lån.

Lånets løbetid

Når man taler om løbetiden på virksomhedens gæld, henvises der til perioden fra lånets optagelse til sidste betaling. I Danmark er løbetiden for erhvervslån på få uger og op til 25 år.

Løbetid

Udlåner bruger dette ord om hvor lang tid du skal tilbagebetale dit lån. Løbetiden kan være fra 3 måneder til 25 år – alt efter din virksomheds finansielle behov.

Kortfristet

Kortfristet betyder et lån, som skal tilbagebetales inden for kort tid. Normalt betyder kortfristet en løbetid på under et år, men nogle udlånere af kortfristede lån bruger også denne betegnelse for lån med en tilbagebetalingstid på op til 2 år.

Kortfristede lån er nemme at optage og få sikkerhed for, men de er dyrere end langfristede lån.

Langfristede lån

Inden for erhvervslån henviser langfristede lån normalt til et lån, som skal betales tilbage på over et år.

Løbetid

Et låns løbetid kan også henvise til den dag, hvor den sidste tilbagebetaling forfalder. Når du har betalt hovedstolen og renterne på et lån, er lånet fuldt tilbagebetalt.

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab er en virksomhedstype bestående af en enkelt person.

Omlægning

Når du omlægger din gæld, betaler du din gæld af med et nyt og bedre lån. Ved at omlægge din gæld kan du muligvis spare din virksomhed penge, ved at undgå renter.

Hovedstol

Inden for erhvervslån betegner hovedstolen dit låns oprindelige størrelse. Hvis du låner 100.000 DKK, er din hovedstol følgelig 100.000 DKK.

Ikke-sikret

I erhvervslån sammenhænge betyder ikke-sikret, at der ikke er sikkerhedsstillelse for gælden.

Ikke-sikret gæld er mere risikabel for udlåneren, og som følge deraf dyrere for låntageren. Ikke-sikrede lån kan også være sværere at blive kvalificeret til, fordi der ikke er så stor sikkerhed ved at låne ud til din virksomhed. Hvis du ikke kan tilbagebetale et ikke-sikret erhvervslån, har udlåneren det ikke nemt i forhold til at få dækket sit tab på samme måde som ved sikrede erhvervslån.

Sikkerhedsstillelse

Hvis du har brug for at sikre et lån, kan du gøre det ved sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelse er ganske enkelt noget af værdi, som du eller din virksomhed ejer (såsom fast ejendom, køretøjer, maskiner, finansielle konti osv.) Sikkerhedsstillelse betyder at du tilbyder udlåner at overtage aktivet, hvis du ikke kan tilbagebetale din gæld.

Sikret

Når man taler om erhvervslån betyder et sikret lån, et lån der er optaget med sikkerhed i et af dine aktiver – også kaldet sikkerhedsstillelse. Hvis et lån kræver sikkerhedsstillelse, så er det et sikret lån.

Personlig garanti

En personlig garanti er en persons juridiske løfte om at tilbagebetale den gæld, som vedkommende tegner som virksomhedsejer eller partner. Når man giver en personlig garanti, betyder det, at hvis virksomheden ikke kan tilbagebetale gælden, så er personen personligt ansvarlig. En personlig garanti er et ekstra sikkerhedslag for udlånere, som ønsker at sikre sig, at lånet tilbagebetales.

ÅOP (årlige omkostninger i procent)

Dette er det mest præcise mål for, hvor dyrt det er at låne pengene. ÅOP medtager alle yderligere gebyrer for at udregne, hvor meget et erhvervslån koster om året.

Hvis du eksempelvis udarbejder en pengestrømsopgørelse for den forgangne måned, angiver du, hvor stor en indtjening, din virksomhed havde, i sammenligning med alle de udgifter, der skulle betales.

EBITDA (resultat før renter, skat og afskrivninger)

Dette er endnu et mål for din virksomheds finansielle tilstand, og det måler din indtægt uden at tage hensyn til regnskabsafgørelser.

Fast rente

I modsætning til variabel rente er en fast rentesats konstant i hele lånets løbetid.

Variabel rente

Denne rentesats varierer alt efter markedets rentesats i hele lånets løbetid.

Bøde for ekstraordinært afdrag

Det er meget vigtigt, at du forstår dette begreb inden for erhvervslån.

Udlånere, der benytter sig af bøder for ekstraordinære afdrag (også kaldet gebyrer for ekstraordinære afdrag) vil opkræve betaling for, at du betaler dit lån tilbage før tid.

Insolvens

Insolvens er et begreb inden for erhvervslån, som betyder, at man ikke kan tilbagebetale sin gæld.

Kreditlinje

En kreditlinje er en finansieringsmulighed, der fungerer meget lig et kreditkort. Du får adgang til en kreditlinje, gennem hvilken du kan bruge penge op til en øvre grænse. Du skal kun betale det tilbage, som du bruger.

Tegningsgaranti

Når en udlåner tjekker din låneansøgning, også kaldet tegning af din ansøgning, kigger de på den risiko, de løber ved at låne penge ud til dig.

Resultatet af denne tegningsproces er en afgørelse af, hvorvidt din virksomhed kvalificerer sig til et lån og de præcise vilkår for lånet, hvis du bliver godkendt.

Vi anbefaler at du ser objektivt på din virksomhed og din finansielle situation, inden du indgår nogen låneaftaler. Det er vigtigt at du forstår den reelle risiko, for at dine forretningsplaner falder til jorden på trods af store anstrengelser og de bedste intentioner. Gennemgå alle de mulige måder, som hver betingelse kan påvirke din virksomhed og dine personlige finanser på sigt.

Hos CapitalBox kan du ansøge om et erhvervslån online på blot få minutter og i nogle tilfælde få svar allerede samme dag. Enhver dansk virksomhedsejer med mindst 12 måneders virke og en erhvervskonto i en bank, kan være berettiget til at modtage arbejdskapital med en tilbagebetalingsperiode på op til 36 måneder.