Ferratum Group SMV Sommer Barometer 2018

Barometerundersøgelsen tager udgangspunkt i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og iværksættere i forskellige lande og kortlægger deres synspunkter, følelser og holdninger til iværksætteri, forretningsudvikling og deres drivkraft for succes. Desuden forsøger undersøgelsen også at forbedre den gængse opfattelse af forretningspraksis, virksomhedskulturer og de økonomiske udsigter for SMV'er på forskellige markeder.

DE NORDISKE SMV’ER INVESTERER KRAFTIGT I KNOWHOW (VIDEN) OG KOMPETENCEUDVIKLING

Den første halvårlige Ferratum SMV ”Future Climate Indicator” undersøgelse viser, at de nordiske virksomheder stræber efter en kontinuerlig vækst hen over sommeren, trods den generelle opfattelse af, virksomheder indenfor disse lande ofte foretrækker at holde sommerferie i denne periode. I år har bl.a. 19% af danske SMV’er til hensigt, at søge vækstmuligheder via investeringer. Dette pointerer Country Manageren, Jesper Hammer hos Ferratum DK i følgende citat:
”Der er ingen tvivl om at undersøgelsen viser at der blandt små- og mellemstore danske virksomheder er et stigende behov for finansiering af investeringer i vækst. Hos Ferratum kan vores fleksible finansieringsmuligheder imødekomme dette behov på en hurtig og effektiv måde, så de danske virksomheder ikke går glip af muligheden for at skabe vækst på både kort og lang sigt.”

Søger du ekstern finansieringsmulighed i de næste 6 måneder?

Fleksible finansieringsmuligheder er en forudsætning under økonomisk usikkerhed

Resultaterne viser også, at nye finansieringsmuligheder i gennemsnit har toppet de traditionelle banker med 3 %, hvilket tyder på en stigende efterspørgsel efter mere fleksible finansieringsmuligheder. Der er i alt tale om 42 % af virksomheder, der foretrækker brugen af alternativ finansiering frem for finansiering fra traditionelle banker, hvori Holland ligger sig i spidsen. De 3 mest foretrukne finansieringsmuligheder blandt SMV’erne, er online lån, banklån og selvfinansiering (egenkapital).

Hvad er dine finansieringskilder?

Sommermånederne og dens indflydelse på virksomhedssalg

For danske små og mellemstore virksomheder er sommermånederne den vigtigste salgssæson på året, hvoraf 13% bruger tiden på at skabe strategiske retningslinjer for virksomheden. Denne tendens gør sig ligeledes gældende i de andre adspurgte lande, herunder Sverige, Finland, Holland og England. Generelt betragter SMV’erne i alle landene sommermånederne, som en væsentlig periode ift. omsætningen, dog vægter man i Danmark også at skabe pusterum og holde fri, for netop at samle kræfterne.

Hvad betyder sommermånederne for din virksomhed?

Resultaterne viser også, at størstedelen af virksomhederne forventer, at investere langt mere i sommermånederne i år sammenlignet med forrige år. Det drejer sig særligt om England (41%) efterfulgt af Holland (35%) og Danmark (25%). Næsten en tredjedel af de svenske virksomheder ønsker imidlertid, at investere mindre i år ift. sidste år.

Hvor meget investerer din virksomhed i sommermånederne sammenlignet med den foregående sommer?

Virksomhedernes økonomiske udsigter for de kommende 6 måneder

Af alle undersøgte virksomheder forventer 35%, at søge ekstern finansiering i de kommende seks måneder, hvorimod 41% er usikre på hvorvidt om de vil få brug for ekstern finansiering ift. deres økonomiske udsigter. Nærmere bestemt, er både Danmark og Finland tilbageholdende med at søge eksterne finansieringsmuligheder for de kommende 6 måneder. Den engelske økonomi er dog i blomstring, hvorfor 72 % af englænderne planlægger at søge ekstern finansiering.

Derudover planlægger de fleste SMV’er bl.a. at søge vækst ved at ekspandere til nye markeder, gennem egen investering eller ved enten at uddanne eksisterende eller ved at nye ansætte medarbejdere.
Finland hælder mere i retning af sidstnævnte, men fokuserer også på træning og uddannelse af eksisterende medarbejdere med det formål at skabe vækst. Virksomheder i Danmark, Holland og Sverige foretrækker helst at anvende egne investeringer.

Hvordan vil du vurdere din virksomheds økonomiske udsigter for de kommende 6 måneder?

Har du planer om at ændre antallet af medarbejdere dit firma de næste 6 måneder?

Den første halvårlige Ferratum ”SMV Future Climate Indicator” blev gennemført i maj 2018 via en online undersøgelse med Ferratums virksomhedskunder, som målgruppe. Formålet med barometerundersøgelsen er, at kortlægge internationale små og mellemstore virksomheders synspunkter og holdninger til iværksætteri, herunder Finland, Sverige, Danmark, Holland og Storbritannien.


Blandt de fem markeder deltog næsten tusind af SMV’er i Ferratums barometerundersøgelse:

Hvad betyder iværksætteri for dig?

Hvor tilfreds er du med din forretning på nuværende tidspunkt?

Hvor står din virksomhed i dag?

Hvordan vil du beskrive din forretningsportefølje?

Hvad drømmer du om som iværksætter?

Hvad betyder sommerferie for dig?

Hvor nemt kan du adskille din fritid fra arbejde?

Om Ferratum

Finansieringsselskabet Ferratum er en del af det finske hovedselskab Ferratum Group, som udbyder lån til både forbrugere og virksomheder. Selskabet blev grundlagt i 2005 og har siden da udviklet sig markant ved p.t. at være tilstede i 25 lande verden over.

Som pioner inden for digital og mobile løsninger ligger Ferratum i spidsen for den digitale bank revolution. Ferratum Mobile Bank, der blev lanceret i 2016, er en innovativ platform for mobilbank, der tilbyder en bred vifte af banktjenester, herunder ”real-time” digitale betalinger og overførsler inden for en enkelt app.
Platformen er i øjeblikket tilgængelig på fem europæiske markeder.

For yderligere information besøg venligst: https://www.ferratumgroup.com/

Kontakt:

Ferratum Group


Jesper Hammer

Country Manager

jesper.hammer@ferratum.dk

M: +45 2788 9308