Oprettet den 27.4.2022
Opdateret den 27.4.2022

Det gode arbejdsmiljø

Som arbejdsgiver på alle arbejdspladser, også i de små og mellemstore virksomheder, har man ofte fokus på at få den daglige drift til at køre gnidningsfrit og optimalt. Man er interesseret i at holde produktionen og arbejdsniveauet højt, og derfor er det vigtigt at tænke på de rammer, som dine medarbejdere befinder sig i. Rammerne indebærer forskellige aspekter, som i bund og grund handler om miljøet på arbejdspladsen.

Hvad er et arbejdsmiljø?

Det ligger i ordet, at et arbejdsmiljø er det miljø, der er på en arbejdsplads. Det er karakteren af arbejdsmiljøet, der bestemmer, hvordan du og dine medarbejdere trives i det, som I foretager jer.


Arbejdsmiljøet kan inddeles i to underkategorier, som dog begge har med hinanden at gøre. I sidste ende udgør de sammen den enkelte medarbejders trivsel og arbejdsglæde. Hvad der gør, at lige præcis du og dine medarbejdere trives, er naturligvis individuelt, men ofte vil der være nogle parametre, som de fleste kan blive enige om. De to underkategorier er det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

 

Det fysiske arbejdsmiljø

Når vi taler om den fysiske del af miljøet på arbejdspladsen, taler vi om de sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag, som man har indført på arbejdspladsen. Per lov betyder det blandet andet at teknologien på stedet skal stemme overens med den nyeste udvikling, så man bedst muligt opnår et præventivt forhold til arbejdsskader. Fysiske arbejdsskader kan for eksempel være skader som kan skyldes maskinbrug, og dag-til-dag skader såsom ledsmerter i nakke og knæ eller muskelsmerter.

Som arbejdsgiver kan du være med til at komme et dårligt fysisk arbejdsmiljø til livs ved at investere i det rigtige udstyr til lige netop din arbejdsplads.

 

Sidder dine medarbejdere meget i et kontormiljø, skal du have fokus på disse punkter:

 • Støj - støjniveauet skal holdes på et niveau hvor den ikke hæmmer produktiviteten.

 • Belysning – der skal være nok lys, men medarbejdere skal heller ikke få solen i øjnene dagen lang.

 • Indeklima - i form af forbedret udluftning.

 • Udstyr - kontorstole med mulighed for at indstille både siddeposition og rygstøtte samt hæve-sænke-borde.

 

På en arbejdsplads for håndværkere kan et godt fysisk arbejdsmiljø indebære:

 • Kemikalier - at giftige kemikalier bliver opbevaret korrekt.

 • Beskyttelsesudstyr - at det rigtige beskyttelsesudstyr er tilgængeligt og bliver anvendt.

 • Oplæring - grundig oplæring i, hvordan tunge maskiner anvendes, så ingen kommer til skade som følge af manglende viden.

 

Det psykiske arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er vigtigt at fokusere på i lige så høj grad som det fysiske. I 2020 var 23% af arbejdsskader grundet psykiske sygdomme, mens 31% var muskelskeletsygdomme.

Som ejer i en lille eller mellemstor virksomhed har du ansvaret for dine medarbejderes velbefindende. Du skal sikre gode, fysiske rammer på arbejdspladsen, men også kultivere et godt psykisk arbejdsmiljø. Det kan være svært at vide om der eksisterer sexchikane, mobning eller stress blandt dine ansatte, specielt når du har travlt med at holde virksomheden kørerne. Sørg dog for at opretholde dine 1-til-1 samtaler med dine medarbejdere, og spørg ind til medarbejderes psykiske tilfredshed med arbejdet.

Hvor man med det fysiske arbejdsmiljø bedre kan sætte konkrete regler op for adfærd og arbejdsgang, kan det være lidt mere svært med det psykiske. Man kan ikke stille krav til, hvordan det enkelte menneske skal føle eller tænke. Derfor handler det psykiske arbejdsmiljø tit om den kultur, der bliver praktiseret på en arbejdsplads. For at du og dine medarbejdere kan trives i samhørighed, er det vigtigt, at medarbejderne respekterer hinanden. I praksis betyder det, at der ikke må opstå en kultur, hvor den enkelte systematisk bliver mobbet eller holdt uden for fællesskabet.

Stress

Stress har desværre en stor tilstedeværelse på de danske arbejdspladser, hvor det estimeres af 1 ud af 10 lider af en form for stress. Medarbejdere kan arbejde fint under nogle former for pres, men når belastningen bliver for langvarig, begynder stressen at manifestere sig. Stress er ofte en glidende overgang fra en almindelig produktiv og motiveret medarbejder, til en irriteret medarbejder som glemmer ting, begår fejl og isolerer sig. Husk, at stress kan se forskellig ud fra person til person. 

Afhjælp stress ved at:

 • Justere medarbejderens belastning.

 • Hjælp medarbejderen med at prioritere opgaverne.

 • Sikre at medarbejderen tager pauser og begræns medarbejderens overarbejde.

Da vi alle bruger de fleste af vores hverdage på arbejdspladsen og tit tænker på arbejdsopgaverne, er det enormt vigtigt, at vi er en del af en sund kultur, hvor vi alle trives og har det godt med hinanden.

Man bliver først bevidst om det psykiske arbejdsmiljø, når det ikke fungerer, og derfor skal man som arbejdsgiver være opmærksom på den enkelte medarbejder, så alle kan blive hørt, hvis der er behov for det. Skaber du en kultur, hvor det er normalen at drøfte problemer om dårlig arbejdsgang, krænkende adfærd og andet tyngende, skaber du de bedste betingelser for et psykisk sundt miljø på arbejdspladsen. Medarbejdere, der trives, er gladere og derfor mere motiverede til at arbejde. Der er kun fordele ved at sørge for et godt arbejdsmiljø.

 

Hvad skal du vide om arbejdsmiljøloven?

Foruden de helt menneskelige og etiske aspekter, som du skal forholde dig til, er der faktisk også juridiske forhold, der gør sig gældende for arbejdsgivere. Loven hedder arbejdsmiljøloven, og den er lavet for at beskytte arbejdstagere mod fysisk og psykisk overlast. Mens nogle ting for en medarbejder bestemmes af en overenskomst fra en fagforening, er der andre ting, der er alment gældende for danske arbejdspladser.

Alle virksomheder med 10 eller flere medarbejdere skal ifølge arbejdsmiljøloven have en arbejdsmiljøorganisation, som blandt andet foretager en arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert tredje år. Denne har til formål at komme fx mobning, sexchikane og dårlige arbejdsstillinger til livs. Kort sagt skal den sørge for at gøre miljøet på arbejdspladsen og arbejdskulturen bedre og sundere.

Få god praksis omkring din virksomheds arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering med guiden her.

Overholder en arbejdsplads ikke arbejdsmiljøloven kan det føre til straf fra Arbejdstilsynet. Der er med andre ord både et socialt og økonomisk incitament til altid at gå efter den bedst mulige arbejdskultur for dig selv og for dine ansatte.

 

Et ry spreder sig som ringe i vandet

Som arbejdsgiver i en lille eller mellemstor virksomhed skal du huske på, at enhver medarbejder kan fungere som ambassadør for din arbejdsplads, hvor der enten er et godt eller dårligt miljø, afhængigt af hvad du har etableret. Dine medarbejdere har et professionelt netværk at sparre med, og nogle gange kan det endda være, at de ses privat. Ofte vil arbejde dukke naturligt op i samtalen. Det er ikke et brud på tavshedspligt at fortælle, hvordan man har det på sit arbejde, og derfor vil arbejdsmiljøet og arbejdskulturen danne grundlag for, hvad dine medarbejderes netværk synes om din virksomhed – og om de har lyst til at søge mod den, næste gang du skal rekruttere. Et godt miljø på arbejdet vil desuden bevare eller øge ansættelsestiden for dine allerede ansatte medarbejdere.

Tænker du derfor det gode arbejdsmiljø ind i virksomhedens drift, vil det på både kort og længere sigt være gavnligt for det endelige udbytte. Et godt miljø på din arbejdsplads skaber er en god arbejdsplads.

 

5 tips til, langsigtet, at sikre et godt arbejdsmiljø

 1. Snak med dine medarbejdere. Brug APV'en, 1-1 samtaler eller tiden ved kaffemaskinen, til at forstå hvordan dine medarbejdere har det. 
 2. Identificer problemerne. Døjer medarbejderne med ondt i skuldrene, hovedpine, stress, mobning eller noget andet? Vær opmærksom og reflekterende. 
 3. Find løsninger. Behov for at skabe bedre fysiske arbejdsvilkår, hvordan skal arbejdsbyrden fordeles, skab retningslinjer for omgangstonen på arbejdspladsen. 
 4. Implementer løsningerne. Justér arbejdsbelastningen for din medarbejder, sørg for at stole og skriveborde er indstillet korrekt, dialogmøder med udsatte medarbejdere. 
 5. Evaluer. Vend regelmæssigt tilbage til dine medarbejdere og evaluer om løsningen har hjulpet, eller om der er behov for nye tiltag. 

 

 

Ofte stillede spørgsmål om arbejdsmiljø

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Når de ansatte i en virksomhed trives både fysisk, psykisk og socialt, kan man tale om et godt arbejdsmiljø. Hvis arbejdskulturen ikke accepterer sexchikane, fysisk overlast eller mobning, er man godt på vej til at have et godt miljø på arbejdspladsen og motiverede medarbejdere. 

Hvordan skaber man et godt fysisk arbejdsmiljø?

Ved bl.a. at opdatere virksomhedens teknologiske udstyr, så man har kontorstole med den korrekte funktionalitet og ergonomi. Det er også vigtigt med klare sikkerhedsmæssige retningslinjer, så man kan skabe de bedste rammer for det fysiske miljø på sin arbejdsplads.

Du kan bruge denne oversigt fra Arbejdstilsynet til at finde punkter du kan forbedre på din arbejdsplads.

Hvordan tiltrækker man dygtige medarbejdere?

Når de fysiske og psykiske rammer er på plads, har man noget, som man kan tiltrække nye ansatte med. Tager man udgangspunkt i, at større produktivitet og arbejdsglæde skabes gennem medarbejdertrivsel, og lever man op til dette, vil feltet af nye ansøgere også indeholde de dygtigste kandidater.

Hvad er god arbejdskultur, og hvorfor er det vigtigt?

Arbejdskultur handler om de sociale regler, der gør sig gældende på en arbejdsplads. Når reglerne giver de bedste betingelser for trivsel for alle ansatte, kan man tale om en god arbejdskultur. Det indebærer bl.a., at man har fokus på sine kollegers behov og ikke overtræder deres grænser. Her skal man fx tage afstand til sexchikane og mobning og huske på, at alle på arbejdspladsen fortjener at blive behandlet ordentligt.

Hvad er APV?

APV står for arbejdspladsvurdering. Virksomheder med 10 eller flere ansatte skal gennemføre en APV mindst hvert tredje år. APV’en skal kortlægge hvor der er problemer i virksomheden, vurdere hvor alvorlige problemerne er, lave en handlingsplan for at afhjælpe problemerne, have en plan for hvordan man følger op på om løsningerne har virket, og til sidst skal virksomheden i APV’en reflektere over sygefraværet og hvordan dette kan påvirkes.

Læs mere om arbejdspladsvurdering her.