Oprettet den 29.6.2022
Opdateret den 30.6.2022

Erhvervsforsikringer til iværksættere

I artiklen her kan du blive klogere på, hvad du skal være særligt opmærksom på, når det gælder forsikringer til erhverv i almindelighed og lovpligtige erhvervsforsikringer i særdeleshed. Vi tager dig igennem forskellige typer erhvervs- og virksomhedsforsikringer herunder forsikringer til enkeltmandsvirksomheder og selvstændige. 

Denne artikel er ment som en vejledning til forsikringer og en rettesnor for, om du og din virksomhed er dækket korrekt ind i tilfælde af, at uheldet skulle være ude.  

Hvad er erhvervsforsikring? 

Som du formentlig kender det fra dit privatliv, er der forsikringer, der er lovpligtige, og forsikringer, der er gode at have, hvis der skulle ske noget uforudset. Har du eksempelvis et indregistreret motorkøretøj, en hund eller en hest, er du forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring, så eventuelle skader på mennesker eller objekter kan blive erstattet. Derudover kan det være rart at have de frivillige forsikringer kasko og ulykke, så skader på din bil eller sygdomme hos dine dyr bliver dækket af forsikringsselskabet 

For selskaber og virksomheder gælder principielt det samme. Her er der også forsikringer, der er lovmæssigt forankret, og forsikringer, der er rare at have, hvis det værste skulle ske. Herunder vil du kunne blive klogere på de varianter, der fungerer som lovpligtige erhvervsforsikringer. Nogle af dem er brancheorienterede og situationsbestemte, men de er under alle omstændigheder gode at kende til. 

Lovpligtige erhvervsforsikringer  

Arbejdsskadeforsikring 

Har du ansatte i din virksomhed, er arbejdsskadeforsikring lovpligtig. I tilfælde af en arbejdsulykke dækker arbejdsskadeforsikringen nemlig dine ansatte. Hvis du ulovligt ikke har denne forsikring, vil dine ansætte kunne stævne dig personligt, og der vil ikke være økonomisk rygdækning at hente fra et forsikringsselskab. 

Erhvervssygdomsforsikring 

I forlængelse af arbejdsskadeforsikringen er det lovpligtigt at tegne en erhvervssygdomsforsikring. Den dækker dine ansatte, hvis de skulle blive syge i forbindelse med at udføre deres arbejde, herunder det fysiske og psykiske arbejdsforhold og -miljø. Forskellen fra arbejdsskadeforsikringen ligger altså i udsættelse for en faktor igennem en periode mod en typisk akut opstået ulykke.  

Ligesom med arbejdsskadeforsikringen er erhvervssygdomsforsikringen heller ikke lovpligtig for enkeltmandsvirksomheder, men er ikke længere frivillig i det øjeblik, du har ansvaret for ansatte medarbejdere.  

Rådgiveransvarsforsikring 

Denne forsikringsvariant er mere brancheorienteret end de forrige. Hvis din virksomhed har med rådgivning at gøre, fx juridisk eller økonomisk rådgivning, er det lovpligtigt at have en erhvervsforsikring, der dækker over dine kunders økonomiske tab som følge af din virksomheds rådgivning. 

Ansvarsforsikring, hvis din virksomhed har firmabiler 

Denne type af erhvervsforsikring er relevant, hvis du arbejder i transport- eller logistikbranchen. Den er også relevant, hvis din virksomhed gør brug af køretøjer, fx firmabiler. Hvis et af dine køretøjer er skyld i skaden i en ulykke, går forsikringen ind og dækker den økonomiske erstatning. 

Forsikringen dækker, som du kender fra det private, ikke over skader på dit eget køretøj. Her kan det være relevant at tegne den frivillige kaskoforsikring. 

Brandforsikring 

Brandforsikringen er egentlig ikke en lovpligtig erhvervsforsikring, men vi har alligevel valgt at tage den med, fordi den er relevant for rigtig mange små og mellemstore virksomheder. Den er relevant, fordi den er et krav at tegne fra stort set alle pengeinstitutter, hvis de skal låne dig penge til en bygning. Den beskytter nemlig økonomisk i tilfælde af ildebrand eller eksplosioner i bygningen. I praksis betyder det, at du ikke kan opbygge gæld i virksomhedens bygninger uden at tegne en brandforsikring. 

Frivillige erhvervsforsikringer 

Med de lovpligtige erhvervsforsikringer ude af verden vil vi nu gennemgå nogle af de frivillige, som du kan have gavn af at kende til og måske bør overveje at tegne for din virksomhed. 

Driftstabsforsikring 

Man ved aldrig, hvornår uheldet er ude, men med en driftstabsforsikring kan du få dækket nogle af de nedgange i din virksomheds omsætning, der kan være som følge af en skade. Der kan være forskellige årsager til, at jeres produktion går i stå, eller I ikke kan levere jeres varer til tiden. Med en driftstabsforsikring sikrer du, at I ikke opbygger unødvendig kredit. 

Transportforsikring 

Hvis din virksomhed transporterer varer med stor værdi, kan det være en god investering at tegne en transportforsikring. Du er nemlig nødt til at spørge dig selv, om virksomheden selv er i stand til at dække et tab, hvis forsendelsen af den ene eller anden årsag går tabt. Med en transportforsikring er du dækket ind for de største tab. 

Cyberforsikring 

Der er vel nærmest ikke den virksomhed i dag, der ikke benytter sig af et onlinesystem til at drive forretning i en eller anden kapacitet. Desværre lever vi også i en verden, hvor ondsindede hackere kan forsøge at omgå jeres firewall og tilgå adgang til jeres system. Det behøver ikke at være af økonomisk interesse, men kan også være i form af cyberterror – altså med den hensigt at skabe frygt. Sørg for altid at følge gode retningslinjer om cybersikkerhed. Mange forsikringsselskaber tilbyder forsikringer mod cyberangreb, så din virksomheds økonomiske tab mindskes mest muligt. 

Lån penge til erhvervsforsikringer hos CapitalBox 

Som nyopstartet virksomhed er der mange ting at holde styr på. Man vil jo egentlig bare gerne godt fra start, så ens forretningsidé kan få luft under vingerne, og ens passion kan blive holdt til ilden. Det er derfor ikke sikkert, at ens startkapital har medregnet nogle af de uforudsete udgifter, der utvivlsomt vil opstå i løbet af opstarten, og efterhånden som din forretning vokser. 

CapitalBox hjælper derfor små og mellemstore virksomheder med at rejse kapital ved at tilbyde fleksible erhvervslån. Du kan låne fra 15.000 kr. og helt op til 2,5 mio. kr. Vores fleksibilitet består bl.a. i, at du nogle måneder kan betale mindre tilbage på lånet, mens du andre måneder kan få mere af lånet ud af verden – det er helt op dig og din virksomhedsøkonomi, og det er helt omkostningsfrit. 

Ansøgningen om lånet tager få minutter, og du får tilknyttet en fast lånerådgiver, som sammen med dig løbende kan gennemgå den månedlige ydelse og rentesats. 

Om du bruger pengene på at betale nogle af de frivillige erhvervsforsikringer, er naturligvis op til dig. De kan også bruges på at ansætte nye medarbejdere eller på at øge din lagerbeholdning. Vi er til for at hjælpe, og vi ønsker, at din virksomhed kommer godt fra start og får succes. 

CapitalBox tilbyder også kassekredit til erhverv, så du og din virksomhed har et større råderum, uden at I skal bekymre jer om likviditet uden for en banks åbningstider. 

 

ANSØG OM FINANSIERING

 

 

Hvad er erhvervsforsikring?

Erhvervsforsikring betyder, at din arbejdsplads skal eller kan være dækket ved forskellige tab. Du skal være forsikret, så dine ansatte er sikret mod arbejdsskader eller erhvervssygdomme. Derudover kan du frivilligt tegne forsikringer, der sikrer dig mod fx brand, indbrud eller cyberkriminalitet

Hvad koster erhvervsforsikring?

Det er forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvad det koster at have en virksomhedsforsikring. Ofte vil forsikringsselskabet tage en vurdering af branche og erhvervsrisiko, når der gives et tilbud om forsikring – ligesom du kender det fra det private, vil din forsikring stige, hvis du ofte er ramt af uheld. På samme måde er nogle brancher mere udsat for arbejdsrelaterede uheld end andre. 

Er erhvervsforsikring obligatorisk?

Ja, der er dele af forsikringsspektret, der er obligatorisk at tegne. Dine ansatte skal være dækket i forbindelse med ulykker på arbejdspladsen samt sygdomme forårsaget som følge af arbejdsforhold og -miljø.

Hvad dækker erhvervsforsikring?

Det kommer an på, hvad du har tegnet forsikring til. Det er god overvejelse at gøre sig, inden for hvilken branche din virksomhed opererer. Er I fx meget afhængige af jeres IT-system, vil en cyberforsikring være en god idé. Tal med dit forsikringsselskab om, hvad de dækker, og hvordan du er dækket bedst ind.