Oprettet den 2.6.2022
Opdateret den 10.6.2022

Bliv klogere på driftsbudgettet

Der er få begreber, som er vigtigere at kende end ”driftsbudget” (også kaldet ”resultatbudget”). Dette begreb kan nemlig hjælpe dig med at skabe et overblik over de forskellige indtægter og udgifter, som strømmer ind og ud af din virksomhed i en given periode. For de fleste små og mellemstore virksomheder strækker perioden sig på over et år, da det giver mulighed for at justere i tide, hvis noget ikke går efter forventning.

I denne artikel vil vi føre dig dybere ind i begrebet og give dig en ordentlig gennemgang, så du kan være sikker i den drift, som din etablerede eller måske endda nystartede virksomhed står overfor.

Det grundlæggende ved et driftsbudget

Kort og godt dækker begrebet over de udgifter og indtægter, som du over en kortlagt periode forventer, at din virksomhed har. I virkeligheden minder begrebet meget om det budget, som man lægger som privatperson. Det sker dog på en lidt større skala med et driftsbudget.

Når du kortlægger dit driftsbudget, planlægger du altså fremad. Hvilke udgifter forventer jeg, at der kommer, og kan de dækkes af mine tilsvarende indtægter i samme periode? Som nystartet virksomhed kan perioden, som man kigger på, være længere end for et veletableret firma. Ofte vil udgifterne nemlig ikke helt kunne dækkes af indtægterne i starten, bl.a. fordi man er nødt til at etablere sig på et marked først. Det kan koste meget i marketingkroner, og kunderne skal lige vænne sig til den service eller det produkt, som man tilbyder.

Uanset hvor lang perioden er, er det vigtigt, at du kan holde dig oven vande rent økonomisk. Men egentligt er det, hvis du har en nystartet virksomhed, ligegyldigt, om udgifterne følger indtægterne i starten, da driftsbudgettet gør sig gældende for hele perioden. Så længe man er i stand til at betale kreditorer, vil man typisk også kunne forlænge sine lån, så man bliver i stand til at finde fodfæste på markedet.

Men hvad skal et driftsbudget så indeholde?

Nu har vi slået fast, at det er vigtigt at planlægge sin økonomi ud i fremtiden. Men lad os nu prøve at kigge på nogle eksempler for et driftsbudget, så du kan få en idé om, hvad der er særlig vigtigt at have med i kolonnerne for udgifter og indtægter.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at virksomheder kan fungere forskelligt. Dette kan afhænge af faktorer som størrelse og type, men der er nogle aspekter, der har det med at gå igen. Vi oplister her nogle af dem:

  • Omsætning: Hvor stort et beløb sælger din virksomhed for?
  • Afskrivninger: Er der eksempelvis varer, der ikke længere kan sælges, eller er der debitorer, der ikke kan betale?
  • Renter: Har du lånt penge til din virksomhed, skal dine kreditorer have betalt deres penge tilbage med renter.
  • Dækningsbidrag: Hvor meget er der tilbage efter salgsomkostninger?

Regnskab, driftsbudget eller likviditetsbudget

Alle tre begreber har med hinanden at gøre, men der er alligevel nogle afgørende forskelle. Hvor regnskab er bagud skuende og forholder sig til budgetter over en given periode, er driftsbudgettet fremadskuende og beskæftiger sig med, hvad du antager, at der i fremtiden kommer af indtægter og omkostninger i forbindelse med driften.

Likviditetsbudgettet handler om, at der skal være penge til at betale de udgifter, som der er i virksomheden. I praksis giver det et overblik over hvornår dine udgifter og indtægter ligger. Dette kan, for eksempel, indikere hvis du i en periode kan risikere at komme i betalingsvanskeligheder, så du i tide kan finde en finansieringsløsning.

Med driftsbudgettet arbejder man altså med de udgifter og indtægter, som man kalkulerer for sin virksomhed, mens man i likviditetsbudgettet arbejder med de midler, som man faktisk har til at betale sine omkostninger.

Som virksomhedsejer er det derfor altid vigtigt at være opmærksom på, at det over en given periode er muligt at få virksomhedens indtægter til at dække de tilsvarende udgifter og omkostninger ved at holde virksomheden kørende.

En skabelon til driftsbudget

Egentlig er skabelonen for et driftsbudget ret lige til: Du holder dine forventede udgifter op mod dine forventede indtægter og får et resultat. De to kolonner over for hinanden er driftsbudgettet.

 

Download driftsbudget skabelon

 

 

Finansieringsmuligheder

Når du lægger dit driftsbudget, lægger du måske mærke til at det bliver lidt stramt med tilbagebetaling af kreditorer i en periode. Eller måske kan du se at den markedsføringskampagne som du planlægger, først begynder at betale sig ind efter et par måneder. Uanset situationen, er der hjælp at hente.

Hos CapitalBox du kan få det bedste erhvervslån til din virksomhed. Selvom pengene naturligvis skal betales tilbage og således være en del af din skabelon for driftsbudgettet, kan det alligevel være det økonomiske skub og finansieringen af iværksætteri, der gør, at netop din virksomhed kommer videre og får succes.

 

 

Ansøg om erhvervsfinansiering

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål om driftsbudget

Hvad er et driftsbudget?

Et driftsbudget er et begreb, der dækker over forholdet mellem udgifter og indtægter i en virksomhed over en given fremtidig periode, typisk det kommende regnskabsår. Ved at holde de to poster over for hinanden kan du som virksomhedsejer eller iværksætter skabe dig et overblik over, hvordan du forventer, at din virksomhed økonomisk kommer til klare sig. Når perioden er gået, kan du bruge budgettet til at kigge tilbage og se, om dine forventninger holdt stik. 

Hvilke krav er der til et driftsbudget?

Der er ikke som sådan nogen juridiske krav til en virksomheds resultatbudget, men det er klart, at de fleste virksomheder har til formål at skabe økonomisk overskud, så man kan med fordel stille krav, der sikrer, at indtægternes numeriske størrelser overgår udgifternes. 

Hvad er forskellen på et resultatbudget og driftsbudget?

Det er to begreber, der dækker over det samme og handler om de forventninger, man har til det kommende regnskabsår for sin virksomhed.