Oprettet den 8.2.2022
Opdateret den 6.5.2022

Omsætningens ABC – hvad betyder det for din virksomhed?

Som virksomhedsejer eller iværksætter er der store krav og forventninger til, at man selvstændigt har godt styr på alle led i forretningens kæde – lige fra idé, finansiering, produktion, marketing, salg og økonomi. Det kan selvfølgelig være en uoverskuelig mundfuld for selv den mest dedikerede og dygtige iværksætter, for oftest brænder man mest for én enkelt eller to af disse led i kæden. Særligt finansiering og økonomi kan for mange være en jungle af ukendte termer, komplicerede skabeloner, uigennemskuelige regulativer og skræmmende beløb, der kan være svære helt at forstå betydningen af.  

Særligt vigtigt kan det være at forstå og kende til din virksomheds omsætning. De fleste kender måske til den overfladiske betydning af ordet, men kæmper med at forstå, hvordan man beregner omsætningen, samt hvad de præcis kan bruge denne information til. Omsætningen er nemlig en god indikator for mange forskellige aspekter af, hvordan din virksomhed performer, og hvis du sætter dig grundigt ind i mekanikken bag omsætningsværdien, kan den faktisk være et glimrende redskab til at optimere og videreudvikle på din forretning. 

Hvad er omsætningen, og hvorfor er den vigtig? 

Din omsætning er kort fortalt de samlede indtægter, din virksomhed har haft i en given periode. Disse indtægter kan komme fra en længere række af forskellige områder, herunder: 

 • salg af varer  
 • salg af tjenester og ydelser 
 • investeringsafkast. 

Omsætningen tager dog aldrig højde for de udgifter, din virksomhed har haft. Dette betyder, at du potentielt kan fremvise en høj og flot omsætning, der dog stadig vil resultere i underskud på bundlinjen, hvis dine omkostninger forbundet med at nå frem til denne omsætning har været for høje.  

Din omsætning er derfor vigtig at kende til, men kan aldrig stå alene i et retvisende og grundigt billede af din virksomheds økonomiske situation. Her bør nemlig også indgå de udgifter og omkostninger, du har i din virksomhed, og som højst sandsynlig er helt og aldeles nødvendige for at holde hjulene kørende og kunderne tilfredse.  

 

Beregn din omsætning  

Når du beregner din opnåede omsætning, vælger du først og fremmest en afgrænset periode, eksempelvis et kvartal eller et helt år. Hvis du beregner din omsætning med henblik på at bruge den i dit årsregnskab, skal du lave udregningen på hele regnskabsårets periode. Det kan dog også være en god idé at lave løbende omsætningsudregninger, eksempelvis dagligt eller månedligt, alt efter din virksomheds størrelse og aktivitet.  

Herefter kan du tage udgangspunkt i denne ganske simple udregning:  

antal solgte varer x varens pris = omsætning 

Hvis din virksomhed råder over flere forskellige varer, produkter eller ydelser og derfor også har flere forskellige prisklasser, skal du udregne omsætningen for hver enkelt vare og afslutningsvist lægge alle disse sammen.  

Hvert år, når din virksomhed skal aflægge regnskab, skal omsætningen angives. Her vil omsætningen typisk fremgå i årsregnskabet under betegnelsen nettoomsætning, og her skal omsætningen altså angives, efter du har fratrukket moms, afgifter og skat.  

Du kan også kigge fremad i din omsætning ved at beregne fremtidige salg og sæsonudsving.

 

Overskud, salg, omsætning og kriterier – hvad er forskellen og sammenhængen? 

Som nævnt er der desværre mange iværksættere, der kæmper med at opnå dybdegående indsigt i deres forretnings økonomi. Det kan være en uoverskuelig og måske kedelig opgave at håndtere ved siden af de mange andre opgaver og ansvarsområder, man har som indehaver eller medarbejder i en mindre eller helt selvstændig virksomhed.  

Det er dog utrolig vigtigt at have en god indsigt i og forståelse for sin virksomheds økonomi, så man ikke pludselig bliver overrasket af ubehagelige bøder, gebyrer eller opkrævninger, man ikke har mulighed for at imødekomme. Hvis du er ordentligt sat ind i din økonomis tilstand, kan du nemlig bedre være forberedt på forskellige økonomiske udfordringer, så du er bedre i stand til at tackle de svære tider, når de melder sig på banen. Der er heldigvis hjælp at hente, hvis du hurtigt føler dig fortabt i det store økonomileksikon – læs bare med her, hvor vi gennemgår en række af de mest basale termer og koncepter, du bør kende til:  

Hvad er profit?  

Profitten angiver det beløb, du har tjent, når du har trukket alle udgifter fra din omsætning, og er altså et beløb, der beskriver dit egentlige overskud. På den måde kan profitten, i modsætning til omsætningen, give dig et reelt indblik i, hvad du faktisk har tjent, når der er taget højde for alle de omkringliggende økonomiske faktorer og udgifter, du har haft, for at indtjene din opnåede omsætning.  

Profitten kan også kaldes et overskud eller en fortjeneste. For bedst muligt at kunne bibeholde et reelt indblik i din virksomheds opnåede overskud, bør du bogføre samtlige indtægter og udgifter, du har gennem din forretning. Indtægterne er som nævnt angivet ved din opnåede omsætning, hvilket blev introduceret indledningsvist i denne artikel. Udgifterne kan være lidt sværere at have overblik over, men kan eksempelvis dække over:  

 • produktionsomkostninger 
 • leje af lokaler eller faciliteter 
 • lønudbetaling  
 • transportudgifter 
 • honorarer til konsulentydelser 
 • køb eller leje af inventar, materialer, råvarer eller lignende. 

Hvordan passer omsætning og overskud sammen?  

Som virksomhedsejer er det afgørende at være i stand til at skelne mellem omsætning og profit. Som nævnt er omsætningen det samlede beløb, du har tjent, mens profitten også tager højde for de udgifter og omkostninger, der er forbundet med opnåelsen af omsætningen.  

Mange forbinder automatisk en høj omsætning med en høj og profitabel indtjening, men det er desværre ikke helt sådan, det hænger sammen. Det er selvfølgelig helt afgørende at kende til din virksomheds aktuelle omsætning for at kunne udregne profitten, og det er faktisk også netop profitten, der giver dig det mest retvisende indblik i din virksomheds reelle økonomiske situation.  

Hvad er faktureringskriteriet?  

Når du skal bogføre din opnåede omsætning, kan du vælge at gøre dette efter det såkaldte faktureringskriterie. Netop faktureringskriteriet er det mest alment anvendte indtægtskriterie, og kort fortalt betyder denne fremgangsmåde, at du bogfører og fakturerer et salg straks efter, at det er foretaget – altså samme dag som produktet, servicen eller ydelsen er blevet solgt.  

Hvad er produktionskriteriet?  

Produktionskriteriet er i samme kategori som det ovenstående faktureringskriterie og handler altså også om bogføring af omsætning. Hvis man arbejder med produktionskriteriet, foretager man en løbende bogføring af salgsindtægterne, nemlig i takt med at varerne bliver færdigproduceret.  

Hvad er betalingsprincippet? 

Betalingsprincippet er endnu en fremgangsmåde at bogføre omsætning på, og ved denne metode bogføres indtægterne på den dag, du modtager betaling for varen eller ydelsen.  

Uanset hvilket indtægtskriterie du vælger at benytte, skal du gøre opmærksom på den valgte fremgangsmåde, når du foretager din årsrapport. Under afsnittet “Anvendt regnskabspraksis” kan du nemlig angive, hvilken praksis du har arbejdet med, så der ikke hersker tvivl. 

Nu du har et godt indblik i din omsætning, kan du gå videre og se på virksomhedens rentabilitet.

 

Omsætning og muligheder for vækst i din virksomhed 

Det har mange gode fordele at have en ordentlig fornemmelse af og dybdegående indsigt i sin virksomheds økonomiske tilstand. Det kan nemlig betyde, at man lettere kan opdage uhensigtsmæssigheder eller svagheder og dermed hurtigt kan komme tilbage på rette kurs, inden man har lidt unødvendige, store tab.  

Omvendt kan det også betyde, at man hurtigt kan få forståelse for og indsigt i potentielle vækstmuligheder, der kan præsentere sig ved et solidt overskud. Der er mange forskellige muligheder for at få din virksomhed til at vokse, uanset om du foretrækker at tage tingene i et langsomt, trygt tempo eller foretrækker at forsøge dig med en mere dynamisk og frisk tilgang til tingene.  

Nogle vælger eksempelvis at tage et erhvervslån, der kan hjælpe dig i mål med lige netop det økonomiske råderum, der skal til for, at din virksomhed virkelig letter og får succes. Med et erhvervslån bliver mulighederne nemlig ofte lidt større, og det kan være din adgangsbillet til større produktionsfaciliteter, en opgradering af udstyr eller materialer, flere medarbejdere eller noget helt fjerde – det er helt op til dig som iværksætter.  

 

Næste skridt – sådan lægger du en ordentlig forretningsplan! 

Du er forhåbentlig blevet bedre klædt på i forhold til forståelsen af omsætning, omsætningens betydning for din virksomhed, profit, beregning og meget mere. Som iværksætter og selvstændig står man ofte alene med mange bolde i luften. Det kan måske synes som en uoverskuelig opgave på én gang at skulle håndtere hverdagens mange forpligtelser og ansvarsområder, mens man også forsøger at se fremad og at sikre sig vækst og fortsat succes med sin virksomhed.  

Mange nyder godt af at dedikere lidt tid og energi til udarbejdelsen af en grundig forretningsplan. Uanset om du stadig blot går rundt med en iværksætterdrøm i maven, eller om du allerede er godt i gang med din forretningsrejse, kan det helt sikkert komme dig til gode at tage temperaturen på din aktuelle situation og lægge nogle grundlæggende planer for fremtiden.  

Måske drømmer du om at foretage udvidelser i din virksomhed? Eller måske vil det komme dig og din forretning til gode at foretage nogle fundamentale ændringer, så I kan fortsætte mange år endnu.  

Der er mange forskellige måder at udvikle en forretningsplan på, men som udgangspunkt bør planen berøre følgende punkter og aspekter af din virksomhed:  

 • et resume over din forretnings indehold 
 • en kort, præcis præsentation af din idé eller dit produkt  
 • en beskrivelse af dine forudsætninger  
 • en aktuel markedsanalyse og beskrivelse af konkurrencesituationen 
 • tanker omkring markedsføring  
 • en beskrivelse af ledelsesstrukturen og ejerskabet 
 • idéer og forestillinger omkring potentielle udviklingsmuligheder  
 • et godt, gammeldags budget.  

Har du fået blod på tanden til at komme godt i gang med din virksomheds nye forretningsplan? Læs CapitalBox’ bedste tips til udviklingen af en professionel og bæredygtig forretningsplan lige her!

 

 

Ofte stillede spørgsmål om omsætning

Hvad er omsætning?

Din omsætning dækker over de samlede indtægter, din virksomhed har haft i en given periode. Indtægterne kan komme fra salg af varer, ydelser eller andre indtægtsformer såsom investeringsafkast.  

Hvorfor er omsætning vigtig?

Din omsætning er vigtig af primært to årsager. For det første giver den et godt indblik i, hvor din virksomheds indtægter kommer fra, og hvordan disse indtægter eventuelt udvikler sig. For det andet skal du kende til din omsætning i forbindelse med bogføring og skatterapportering af din virksomheds finanser. Her skal bl.a. din nettoomsætning, altså beløbet uden moms, nemlig angives.  

Hvordan beregner man omsætning?

Du kan benytte denne simple formel til at regne din virksomheds omsætning ud:  

antal solgte varer x varens pris = omsætning 

Husk dog at lave udregningen for hver enkelt vare eller prisklasse, hvis din virksomhed har flere forskellige produkter eller ydelser i sortimentet.