Oprettet den 4.10.2021
Opdateret den 7.6.2022

Lær mere om rentabilitet og få styr på virksomhedens forretningsplan

Hvis du er virksomhedsejer, bør du kende til rentabilitet. Uden rentabilitet overlever din virksomhed nemlig måske ikke i det lange løb. Rentabilitet hjælper dig med at få overblik over din virksomheds økonomi. Måling af nuværende rentabilitet og fremskrivning af den fremtidige er derfor meget vigtig i forhold til at sikre en stabil forretningsplan.  

Er du i tvivl om, hvad rentabilitet egentlig er, kan du med fordel læse videre her på siden. Her får du en omfattende artikel om vigtigheden af at beregne en virksomheds rentabilitet samt et eksempel på en beregning.

 

Hvad er rentabilitet? 

Rentabilitet viser, om din forretning er god til at få mest muligt ud af sine investeringer. Den er derfor en guideline for, hvor godt det går med at forrente den kapital, som er investeret i din forretning. Det giver en indikation af, hvor stor den økonomiske effektivitet er i virksomheden. Når du vil forbedre virksomhedens forretning, vil rentabilitet generelt være med til at styrke likviditeten. Det er derfor vigtigt at handle i tide og træffe økonomiske beslutninger på en måde, der passer til din virksomhed. 

 

Hvilken betydning har rentabilitet for din virksomheds forretningsplan? 

Rentabilitet har stor betydning for din virksomheds forretningsplan. Senere i artiklen vil du få en metode til at beregne afkastningsgraden. Du bør dog ikke drage konklusioner på virksomhedens rentabilitet udelukkende på afkastningsgraden. For at få et helhedsindtryk bør du foretage en rentabilitetsanalyse. Med analysen får du en dybdegående forståelse for din virksomheds økonomiske effektivitet. Rentabilitetsanalysen kan beregne forskellige nøgletal for den økonomiske situation i din virksomhed. Den fokuserer på investeringer og resultaterne af disse.  

En rentabilitetsanalyse består af følgende nøgletal: 

  • Afkastningsgrad 
  • Overskudsgrad 
  • Aktivernes omsætningshastighed 
  • Gældsrenten 
  • Egenkapitalens forrentning.  

Ved at analysere på nøgletallene kan du konkludere på rentabiliteten og herudfra vurdere, om din virksomhed har oplevet en økonomisk vækst. Der findes mange forskellige erhvervslån og finansieringstyper for virksomheder. Hvis du eksempelvis får brug for at dække en uventet udgift, kan det være en hjælp at sikre finansiering udefra. På den måde kan du også være sikker på at have en mere stabil virksomhedsplan.  

 

Metode til beregning af rentabilitet 

Rentabilitet er som sagt din virksomheds evne til at forrente den investerede kapital. Hvis du ikke forstår tallene i analysen, vil du ikke kunne bruge dem til at optimere situationen i din forretning. Nøgletallene bruges til at blive klogere på udviklingen i virksomhedens økonomi. Du har selvfølgelig også mulighed for at sammenholde nøgletallene med konkurrenternes og sammenligne din virksomhed rentabilitet med andres. 

I næste afsnit får du gennemgået nogle formler til beregning af nøgletallene. 

 

Eksempel på, hvordan man beregner rentabilitet 

Afkastningsgraden indikerer, hvor effektiv virksomheden er til at få et afkast af investeringer. Den viser, hvor meget virksomheden faktisk tjener sammenlignet med virksomhedens investeringer. Afkastningsgraden bliver typisk sammenlignet med renteniveauet, hvor afkastningsgraden helst skal være højere.  

Når afkastningsgraden helst skal være højere end renteniveauet, skyldes det, at der generelt er en risiko forbundet ved at drive virksomhed. Derfor bør man have denne risikovurdering med i sine overvejelser, når man analyserer på graden af afkastet.  

Det beregnes således: 

Afkastningsgraden (AC) = (Resultat for renter / gennemsnitlige aktiver) * 100 

Overskudsgraden udtrykker, hvor stor en procentdel af virksomhedens nettoomsætning der bliver til overskud, når driftsomkostninger er betalt. Den kan derfor beskrive, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der resulterer i indtjening. Hvis din virksomhed har en overskudsgrad, der er lav, kan det i nogle tilfælde skyldes, at dine driftsomkostninger er for store i forhold til omsætningen.  

Overskudsgraden beregnes således: 

Overskudsgrad (OG) = (Resultatet af primærdrift / omsætning) * omsætning 

Aktivernes omsætningshastighed indikerer, hvor hurtigt virksomheden får omsat aktiver, varebeholdning og varedebitorer. Tallet viser, hvor der med fordel kan strammes op i virksomheden. Hvis du eksempelvis har en omsætningshastighed på 5, betyder det, at der for hver investeret krone i aktiver vil være 5 kroner i omsætning.  

Når du beregner aktivernes omsætningshastighed, får du ikke en procentsats som ved de andre nøgletal. Derfor siger dette nøgletal, hvor meget der bliver omsat til reel omsætning. Omsætningshastigheden beregnes således: 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) = Nettoomsætning / gennemsnitlige aktiver 

Med en gældsrente kan du få en forståelse for, hvor meget din virksomhed betaler i renter for virksomhedens gæld. Den skal selvfølgelig helst være så lav som mulig. Gældsrenten beregnes således: 

Gældsrente (GR) = (Finansielle omkostninger / gennemsnitlige gældsforpligtelser) * 100 

Egenkapitalens forrentning beskriver den del af virksomhedens finansiering, som er tilvejebragt af dens ejere. Egenkapitalens forrentning vurderes ofte sammen markedsrenten, og det er gode tegn, når forretningen ligger over renten på markedet. På den måde giver egenkapitalen nemlig en langt bedre forrentning for virksomheden i modsætning til, hvis der havde været foretaget investeringer i obligationer. Egenkapitalens forrentning beregnes således: 

Egenkapitalens forrentning (EKF) = Resultat før skat / gennemsnitlig egenkapital) * 100 

Hvis du er ved at starte en ny virksomhed, kan et erhvervslån til opstart hjælpe dig godt i gang rent økonomisk. Med et erhvervslån til din nye virksomhed har du eksempelvis mulighed for at vokse, ansætte nye medarbejdere eller styrke rentabiliteten.  

Har du brug for hjælp til at styrke din virksomheds rentabilitet? Hos CapitalBox hjælper vi med at fylde de økonomiske huller i små og mellemstore virksomheder. Vi kan også hjælpe dig med dit erhvervslån.

 

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvor vigtig er rentabiliteten i en forretningsplan? 

Rentabiliteten er vigtig for din forretningsplan, da den angiver, hvor god din virksomhed er til at udnytte investeringerne til at skabe omsætning. Med en rentabilitetsanalyse får du en dybdegående forståelse for, hvor effektiv din virksomhed er rent økonomisk. 

 

Hvordan beregner du rentabilitet i en forretningsplan? 

Du beregner rentabiliteten i din forretningsplan med en rentabilitetsanalyse. En rentabilitetsanalyse består af følgende nøgletal: afkastningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed, gældsrenten og egenkapitalens forrentning.

 

Hvad er rentabilitetsformlen? 

Udregningen for en virksomheds rentabilitet afhænger af en udregning af nøgletallene. Den viser virksomhedens økonomiske situation, ligesom den fokuserer på investeringer, og hvad der rent faktisk kommer ud af disse.