Oprettet den 24.8.2021
Opdateret den 10.6.2022

Erhvervslån til en ny virksomhed – se mulighederne, og søg nemt online

Et erhvervslån til en ny virksomhed giver for eksempel din virksomhed mulighed for at vokse, ansætte nye medarbejdere og investere i nyt udstyr. I denne vejledning ser vi nærmere på forskellige finansieringsmuligheder for startupvirksomheder. 

Uanset om du har brug for et virksomhedslån til disse formål eller lån til opstart af virksomhed, vil du nok gerne estimere omkostningerne ved et virksomhedslån ved hjælp af en virksomhedslånsberegner. 

Når din virksomhed har været i drift i mindst 12 måneder, er det muligt for dig at få finansiering til din nye virksomhed via CapitalBox. 

Du kan finde ud af finansieringsmulighederne for din virksomhed ved at kontakte vores lånerådgiver. 

Når du kontakter vores eksperter, vil vi være i stand til at lave et tilbud, der er skræddersyet til din virksomhed. Du kan også ansøge om et erhvervslån direkte online.

 

Ansøg om et erhvervslån

 

Virksomhedsfinansiering – lån til en ny virksomhed uden sikkerhed 

For at garantere et lån uden sikkerhed til en ny virksomhed har vi sat betingelser for at yde finansiering. 

Capitalbox' betingelser for at yde lån uden sikkerhed er: 

  • Din virksomhed har været i drift i mindst 12 måneder. 
  • Din virksomheds årlige omsætning overstiger grænsen på 480.000 kr. 
  • Alle virksomhedsejere bor permanent i Danmark. 
  • Din virksomhed har en dansk bankkonto. 
  • Virksomhedens fysiske adresse er placeret i Danmark.

Vores eksperter udarbejder et tilbud rettet specifikt til en ny virksomhed, hvorfor vi har brug for oplysninger om virksomhedens drift og ejere. 

Læs mere om processen for at få et erhvervslån hos CapitalBox

 

Hvordan tages beslutningen om at yde et erhvervslån til en ny iværksætter? 

Beslutningen om at yde et lån til en ny iværksætter, altså et erhvervslån til opstart af virksomhed, er baseret på en risikovurdering, der vurderer spørgsmål relateret til ejer-iværksætterens aktiver og tidligere iværksætteri, da den nye iværksætter endnu ikke har en lang historiesom virksomhedsejer eller årsregnskab. 

En ny iværksætters økonomiske ansvar og stilling spiller en væsentlig rolle, når en iværksætter ansøger om finansiering til en startupvirksomhed. 

Du kan nemt ansøge om et fleksibelt erhvervslån uden sikkerhed til en ny virksomhed online. Så snart din virksomheds låneansøgning er modtaget, kontakter vores låneksperter dig for at få mere at vide om din låneansøgning.

 

SE LÅNEANSØGNINGEN

 

Finansieringskilder til en ny virksomhed

Der findes forskellige finansieringskilder i Danmark til finansiering af startupvirksomheder og start af en ny virksomhed. Her er nogle populære kilder til virksomhedsfinansiering: 

 

Den Danske Vækstfond 

Den Danske Vækstfond ("Vækstfonden") er den danske stats investeringsfond, der har til formål at fremme oprettelse og vækst af nye virksomheder gennem investeringer, lån og garantier. Fonden investerer egenkapital i startupvirksomheder, der har et betydeligt vækstpotentiale, men alligevel har problemer med at skaffe tilstrækkelig risikovillig kapital. Du kan være berettiget til at ansøge om et af fondens programmer. 

 

Læs mere om Den Danske Vækstfond 

 

Innovationsfond Danmark 

Innovationsfond Danmark ("Innovationsfonden") investerer i nye tiltag for at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Du kan være berettiget til at ansøge om et af fondens programmer. 

 

Læs mere om Innovationsfonden

 

Virksomhedsfinansiering uden sikkerhed 

CapitalBox' erhvervslån til en nyetableret virksomhed er et godt eksempel på, hvad virksomhedsfinansiering uden sikkerhed er, når det er bedst. Med et fleksibelt virksomhedslån øger den nye virksomhed sine muligheder for at udvide sin forretning. 

Virksomhedsfinansiering uden sikkerhed er baseret på en personlig garanti, og beløbet afhænger af pengestrømmen i den nye virksomhed og ejernes økonomiske stilling. 

CapitalBox tilbyder et lån uden sikkerhed til virksomheder, der blev oprettet for mindst 12 måneder siden, med det formål at øge og konsolidere forretningsdriften. Virksomhedsfinansiering uden sikkerhed er nemt at ansøge om online, og du kan hurtigt få en afgørelse.

 

FÅ MERE AT VIDE OM FORDELENE VED VORES VIRKSOMHEDSLÅN

 

Virksomhedslån med sikkerhed 

Et virksomhedslån med sikkerhed af en bank kræver altid sikkerhed for at modtage det. Den nye virksomhed har muligvis endnu ikke aktiver, der kan stilles som sikkerhed, så det er almindeligt, at virksomhedsejeren personligt bliver garant. 

Banken vurderer virksomhedens chancer for succes samt risici, hvorefter der træffes en afgørelse. I mange tilfælde ydes et virksomhedslån med sikkerhed til en investering, hvor selve investeringen fungerer som sikkerhed. CapitalBox' fleksible erhvervslån fungerer naturligvis også som investeringsfinansieringsinstrument for et nyt selskab. Sammenlignet med banker er den nødvendige mængde papirarbejde ofte meget mere moderat, og finansiering til en startupvirksomhed er ofte betydeligt hurtigere end for banker.  

 

Personligt lån til en iværksætter (individ) 

Et personligt lån til en iværksætter er en populær måde at styre virksomhedsfinansiering på, især blandt enkeltmandsvirksomheder. Under alle omstændigheder står iværksættere til ansvar for erhvervslånene med deres personlige ejendom. 

 

"Crowdfunding" 

Crowdfunding er et relativt nyt koncept i Danmark, men mange iværksættere og startupvirksomheder har brugt crowdfunding til en vellykket start. Der er fire overordnede begreber inden for crowdfunding: 

 

  • Donationscrowdfunding – hvor folk donerer midler til et projekt uden at få noget tilbage. 
  • Belønningscrowdfunding – hvor folk, der donerer midler, modtager noget i bytte for deres bidrag, for eksempel det produkt, de har crowdfundet. 
  • Aktiecrowdfunding – ligner belønningscrowdfunding, men i stedet for at blive belønnet med et produkt opnår investorer delvist ejerskab af den virksomhed, de crowdfunder. 
  • Gældscrowdfunding – hvor folk låner penge direkte til virksomheder og projekter uden at involvere en bank. 

 

Finansiering af opstart af en virksomhed – ved hjælp af egenkapital og gældskapital 

Nye virksomheder er ofte afhængige af brug af egenkapital og gæld i begyndelsen. Passiver som erhvervslån og investorer træder ind senere. 

Egenkapital omfatter opsparing, investeringer foretaget med egne penge og virksomhedens afkast. 

Inden opstart af en ny virksomhed, foretages økonomiske beregninger, samtidig med at der udarbejdes en forretningsplan. Det er en god idé for en ny iværksætter at indregne de oprindelige investeringer og anlægsudgifter over en periode på mindst 6 til 12 måneder. 

Iværksættere kan kontrollere, om de er berettigede til et statligt program eller et EU-program ved at tjekke eufonder.se for at sikre deres eget udkomme til opstartsfasen af en ny virksomhed, når driften endnu ikke er rentabel. 

Det antages normalt, at finansieringen af en ny virksomhed sker af iværksætterens egen lomme, men det er også muligt at starte driften ved f.eks. at ansøge om et erhvervslån til et nyt selskab. 

Hvis en ny virksomhed har et stort vækstpotentiale, kan det at få inddraget investorer også gøre det muligt for startupvirksomheden at få adgang til finansiering. En lukrativ forretningsidé eller en rentabel forretningsplan gør det generelt nemmere at skaffe kapital til at finansiere virksomheden. Valget er trods alt op til den enkelte iværksætter, og vi hos CapitalBox vil gerne hjælpe startupvirksomheder med at få succes og vokse.

 

Læs mere om erhvervslånet fra CapitalBox