Oprettet den 6.4.2022
Opdateret den 6.5.2022

Arbejdskapital – en gennemgang

Hvad er arbejdskapital?

Kort og godt handler arbejdskapital om forholdet mellem en virksomheds omsætningsaktiver og de kortsigtede gældsforpligtelser – altså evnen til at opretholde en virksomheds daglige drift. Det gælder for de fleste virksomheder, at de gerne skal kunne videresælge deres aktiver inden for 12 måneder, så de i samme forløb er i stand til at betale gældsposter rettidigt. Er det tilfældet, kan man tale om almindelig sund drift.  

Ofte ender virksomheder dog ud i at have bundet penge op på forskellige poster, hvilket kan gøre det umuligt at udnytte en virksomheds fulde potentiale i form af optimal investering og således et større plus på bundlinjen. 

For at definere driftskapital ordentligt er der dog først tre mere almindelige begreber, vi skal have på plads: 

  • Kreditorer – de virksomheder, personer og organisationer, der har penge til gode i din virksomhed. Det betyder, at vi har med din virksomheds gældsposter at gøre. 

  • Debitorer – det modsatte af en kreditor, altså virksomheder, personer og organisationer, der skylder dig og din virksomhed penge. 

  • Varelager – det lager af materialer og produkter, en virksomhed skal have solgt. 

I praksis betyder det, at du og din virksomhed har lånt penge, fx til større produktion, har lånt penge ud, fx i form af afdragsordninger med kunder, eller har produceret flere produkter, end I kan nå at sælge kortsigtet. I disse tre ord, kreditor, debitor og varelager er der bundet penge, som i deres nuværende form ikke er tilgængelige.

Når vi taler definition af arbejdskapital, taler vi altså om balanceposter, som enten koster din virksomhed penge, eller som umuliggør potentiel vækst og bedre drift.  

Arbejdskapital – en formel 

Med ordene på plads om, hvad arbejdskapital eller driftskapital er, er det nu tid til at kigge på en model for begrebet.  

Arbejdskapital kan beregnes med følgende formel: 

Arbejdskapital = Omsætningsaktiver pr. år - gældsforpligtelser pr. år 

Enhver virksomhed skal således stile efter at kunne omsætte aktiver inden for kort tid, så de kortsigtede gældsposter altid kan komme ud af verden. Kan det ikke lade sig gøre, og har man derfor en negativ arbejdskapital, kan det i værste tilfælde ende med konkurs, fordi virksomhedens kreditorer ikke kan udsætte lån yderligere. 

Omvendt kan en for positiv arbejdskapital betyde, at din virksomhed går glip af uudnyttede ressourcer. Det er her vigtigt at kigge på forskellige aspekter, der kan frigøre likviditet til driften. Det er særligt vigtigt at betale jeres kreditorer til tiden, så I undgår unødvendige renteomkostninger, og at I får opkrævet debitorer effektivt. Det vil nemlig betyde færre omkostninger i jeres rykkersystem, og samlet set kan det betyde frigørelse af midler til driftsinvesteringer.  

 

En uventet drejning 

Der kan være forskellige årsager til, at din arbejdskapital ændrer sig. Dels kan det være svært at spå om markedet, og dels kan der opstå uforudsete komplikationer i den daglige drift. Nye konkurrenter på scenen, softwarefejl i produktionen eller helt lavpraktiske procedurefejl som dårlig logistik og distribution kan alle være med til at skabe situationer, der gør omsætning af aktiver besværlige.  

Det kan derfor være nødvendigt for din virksomhed at undersøge, hvad jeres driftskapital er, og om I vil kunne få vendt situationen til noget positivt. En beregning med ovenstående formel er en god måde at starte med at analysere på, hvad jeres arbejdskapitalsbehov er, og om der kunne være plads til en mere effektiv måde at skabe balance mellem omsætning og gældsposter. Arbejdskapital skal jo helst ende med at gå i plus, og nogle gange skal man bruge en finansiering for at komme videre. 

 

Optag et erhvervslån hos CapitalBox

Der er ikke nogen tvivl om, at det er at foretrække at have en positiv driftskapital for en virksomhed. Man vil hellere kunne sælge hele sit varelager og betale sine kreditorer, end man vil ende i konkurs og må dreje nøglen om. Spørgsmålet er bare, om der findes en finansieringstype, der kan være med til at opfylde din virksomheds behov for bedre arbejdskapital. 

Svaret er, at det gør der. Hos CapitalBox er vi i stand til at give en hjælpende hånd, som vi efterhånden har gjort det mange gange hos små og mellemstore virksomheder. Inden for få minutter kan du have ansøgt om et hurtigt erhvervslån, som kan stå på din konto i løbet af kun en enkelt arbejdsdag. Vi er klar over, at der nogle gange skal den ekstra investering i arbejdskapital til, for at din virksomhed kommer tættere på at opfylde sit fulde potentiale. Derfor tager vi ikke kun udgangspunkt i virksomhedens regnskab, men udfører en helhedsvurdering, når vi godkender dit lån hos os.  

Du har mulighed for at betale lånet af i rater i helt op til 36 måneder, og skulle du få mulighed for at betale det hele tilbage på en gang, gemmer der sig ikke yderligere omkostninger. Vores erhvervslån er hurtigt at ansøge om og få godkendt, fleksibelt at afdrage på og er i det hele taget en fair løsning, der kan give din virksomhed bedre muligheder for øget likviditet og større driftskapital. Læs mere om erhvervslån her.

 

ANSØG NU

 

3 hurtige om arbejdskapital

Hvad er arbejdskapital?

Arbejdskapital handler om de midler, en virksomhed har bundet op på balanceposterne kreditor, debitor og varelager. Det er de penge, der i deres nuværende form ikke arbejder for en virksomheds drift, men som optimalt set skal kunne omsættes fra materielle aktiver til betaling af gældsposter.  

Hvad er en god arbejdskapital?

En god arbejdskapital er en positiv arbejdskapital. Det betyder, at en virksomhed kortsigtet skal kunne omsætte sine aktiver fra et bundet varelager samt opkrævning af udeståender fra debitorer til indfrielse af gæld hos kreditorer. Er en virksomhed ikke i stand til det, er driftskapitalen negativ, dårlig og kan ultimativt medføre konkurs. 

Hvordan forbedrer man arbejdskapitalen?

At forbedre sin driftskapital handler om at frigøre likvide midler. Det kan man gøre ved bl.a. at betale sine kreditorer til tiden, så man undgår unødige renter og gebyrer. Derudover skal man sørge for at få indkrævet de penge, man har til gode andre steder, fx skat tilbage eller refusion for allerede afholdte udgifter. Endelig skal man sætte sit varelager i system. Kan du ikke få dine varer solgt, ophober de sig og binder penge, der kunne have været brugt bedre steder i driften.  

Læs mere om virksomhedens likviditet og download en skabelon til at lægge et likviditetsbudget.