Oprettet den 25.5.2022
Opdateret den 25.5.2022

Finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder

Intet er mere essentielt i en virksomhed end at få økonomien til at hænge sammen, så man kan fortsætte produktionen og få betalt sine kreditorer til tiden. Derfor kan det være godt at få skabt et overblik over de finansieringsmuligheder, som gør sig gældende for lige præcis din virksomhed.

I denne artikel får du et indblik i de muligheder for finansiering, som virksomheder generelt har. Det kan være at du finder løsningen til lige præcis dine udfordringer. Vi tager udgangspunkt i tre former for kapital og giver eksempler på finansieringsmuligheder undervejs.

Tre typer af kapital

Når man inddeler finansieringsmuligheder, ender det ofte med tre kategorier: Egenkapital, fremmedkapital og kapital i form af tilskud.

Egenkapital

Når en virksomhed får penge fra investorer, uden at der er tale om lån, og de investorer i bytte får en ejerandel, taler man om egenkapital. Her er der ofte tale om særligt aktionærer, men også franchisetagere, der køber sig ind på at kunne markedsføre gennem et allerede skabt brand. Denne form for kapital kaldes nogle gange for risikovillig kapital, fordi investorerne har lagt penge i virksomheden med vished om, at det skal gå godt for forretningen, før der er et udbytte at hente.

En anden fordel ved en investor kan være den viden og knowhow, som nogle gange følger med. En investor er naturligvis interesseret i at få udbytte af sin investering og har derfor måske et godt råd til at kunne få pengene til at yngle bedst muligt.

Ud over private aktionærer findes der investorer, der lever af det potentiale, som en virksomhed kan have. Her kan bl.a. venturekapitalister nævnes, som er investorer, der ser udviklingsmuligheder i nystartede iværksættervirksomheder. De har styr på, hvordan man får en virksomhed til at spire, og de bidrager ofte med et stort netværk, som kan få en virksomhed til at blomstre på kort tid. Venturekapitalisters interesse er ofte kortvarig, men massiv, så hvis du har en god forretningsidé, vil du kunne bygge et solidt fundament i løbet af en kort periode.

Når startup-virksomheden er modnet, er det for venturekapitalisterne tid til at sælge. Hvis en virksomhed har haft rigeligt med succes, kan der stå kapitalfonde klar til at overtage finansieringen af virksomheden. De har interesse i at fungere som finansieringsmulighed ved at få virksomheden til at vækste så meget som muligt på kort tid for derefter at overlade den til nye hænder eller lade den børsnotere, så finansieringen bliver spredt ud over flere hænder.

Det sidste begreb, vi vil vende under finansieringsmuligheder i egenkapital, er såkaldte Business Angels. De mest kendte er de faste deltagere i TV-programmet Løvens Hule, hvor man kan pitche sin idé og forretningsplan til store erhvervspersonligheder, der mod en andel i virksomheden tilbyder økonomisk ballast, viden og netværk. Er man interesseret i denne form for finansieringsmulighed, får man altså adgang til midler, som man ikke selv ville være i stand til at komme i besiddelse af. Dog skal man selvfølgelig opgive en del af ejerskabet over virksomheden.

Fremmedkapital

Denne type af kapital adskiller sig fra egenkapital ved, at man beholder ejerskabet over sin virksomhed. Finansieringen sker typisk gennem lån, som med renter og gebyrer skal betales inden for en aftalt periode.

Man kan altid kontakte sin bank for at høre om finansieringsmuligheder og erhvervslån. Er man interesseret i denne løsning, kræver banken, at man stiller noget som sikkerhed, så en eventuel konkurs af virksomheden kan hentes fra et andet aktiv. Det kan fx være dit hus, der stilles som sikkerhed.

Det er ikke kun banken som udbyder erhvervslån. CapitalBox er en fintech virksomhed som tilbyder lån til selvstændige, men til forskel fra banken kræver det ikke at du skal stille sikkerhed. Det kan for mange iværksættere være nemmere at få et lån uden sikkerhed. Men vær opmærksom på at der i stedet kræves at du stiller personlig garanti.

Det mest almindelig lån i forbindelse med fremmedkapital er banklån, men der findes også andre løsninger. Ved at pitche din virksomheds finansieringsbehov og i øvrigt din virksomheds forretningsgrundlag på en låneportal, får både private og professionelle investorer mulighed for at bidrage med mindre beløb, som dog er investeret med henblik på at få pengene tilbage med renter.

Den sidste form for fremmedkapital, som vi vil nævne, er muligheden for et offentligt lån. Kan man ikke lykkes med sit banklån eller få udvidet sin kassekredit til erhverv, har man nemlig mulighed for at forsøge at overbevise Statens finansieringsfond, Vækstfonden, om at give et lån. Det lån bliver givet på baggrund af en vurdering af dit forretningsgrundlag og projekt, herunder overvejelser om vækstkaution.

Tilskud

Der findes også en lidt mere ’gratis’ finansieringsmulighed, nemlig tilskud. Modsat egenkapital, hvor man sælger en andel i sin virksomhed, og lån, hvor pengene skal betales tilbage på aftalte betingelser, fungerer tilskud som en form for donation, hvor sikkerheden ligger i løfter om en bestemt måde at drive virksomheden på.

Man kan ofte søge om forskellige offentlige tilskud til helt øremærkede projekter, som kontraktligt skal overholdes. Modtager man et offentligt tilskud som virksomhedsejer, følger der altid en forpligtelse med pengene – og typisk skal man nøje kunne dokumentere for, hvordan pengene er blevet brugt. Offentlige penge skal mange gange komme offentligheden til gode, så et tilskud herfra handler i mange tilfælde om, at man kan formidle sin idé i en fremmende kontekst.

Der findes også private tilskud, som ofte går under betegnelsen ’crowdfunding’ eller ’fundraising’. Dette tilskud er baseret på private donatorer, som kan se en plan med din forretningsidé. Har du derfor et socialt anlagt eller nytænkende kreativt projekt, kan du her samle penge ind til din videre færd.

Hvilken finansieringsmulighed er den bedste for dig?

Der er i denne verden desværre ikke meget, der kommer gratis – uanset hvor god din idé måtte være. Heldigvis er der næsten altid grobund for de rigtige idéer, hvis du får fundet den rigtige finansieringsmulighed på det rigtige tidspunkt. Du skal dog altid være opmærksom på, at når du tager imod noget, giver du typisk afkald på noget andet, så det er en afvejning med dig selv om, hvad der er det vigtigste.

Har du ikke noget imod, at ejerskabet og bestyrelsesposterne i din virksomhed er spredt ud over flere mennesker, eller foretrækker du, at ejerskabet forbliver helt i dine hænder, mens du blot betaler renter og gebyrer for dine lån?

Find frem til den bedste type finansiering for dig ved at undersøge dine muligheder. Start for eksempel med at få et lånetilbud fra CapitalBox.

 

Send mig et lånetilbud

 

 

Ofte stillede spørgsmål om finasiering

Hvad er finansiering?

Finansiering er et begreb, som handler om, hvordan din virksomhed enten skal komme fra land eller fortsætte sin drift. Er en virksomhed ikke finansieret ved egen kraft, er der ofte flere muligheder for at udvide likviditeten og komme godt videre.

Hvilke finansieringsmuligheder har en virksomhed?

Der er flere faktorer, der spiller ind her. Er du allerede en etableret virksomhed på markedet, er det ofte lettere at få overbevist en bank eller private investorer om at give din forretning en håndsrækning. Man kan fx lade sig børsnotere og sælge aktier i sit selskab. Er du derimod en spirende nystarter, skal du normalt pitche din forretningsidé lidt oftere. Her kan crowdfunding, offentlige lån eller den rigtige bank være løsningen.

Hvor meget koster fremmedkapital?

Fremmedkapital i form af et banklån og erhvervslån består oftest af et opstartsgebyr og en rente. Der er forskellige typer renter, både faste og variable, og de prisen på renten kommer an på hvordan banken vurderer din virksomhed.

Det kan være svært at gætte sig til prisen på et lån, men heldigvis er det næsten altid gratis og uden binding at få et tilbud på et lån. Så er du allerede hjulpet ét skridt nærmere en afklaring på dine finansieringsmuligheder.

 

Få et gratis tilbud