Oprettet den 11.3.2022
Opdateret den 14.7.2022

3 tips til virksomhedens økonomistyring

Sådan laver du en plan for virksomhedens økonomistyring

Når du skal starte din egen virksomhed, er der en række begreber, som er vigtige at have styr på. Et af dem er ”økonomistyring”. I dette indlæg vil vi forklare, hvad økonomistyring er, hvorfor det er vigtigt og sidst, men ikke mindst, så giver vi dig tre gode råd til at komme i gang med din egen virksomheds økonomistyring.

Hæng på – vi glæder os til at gøre dig klogere, og dermed gøre din virksomhed endnu stærkere!

 

Hvad er økonomistyring?

Måske kender du allerede til begrebet ”økonomistyring”. Som navnet også antyder handler det om at tage kontrol over virksomhedens økonomi og styre økonomien i den retning, som du ønsker.

Økonomistyring består af en række nøglebegreber, som for eksempel nøgletal, strategi og mål. Det fortæller vi meget mere om i næste afsnit. Økonomistyring er en metode til at udtrykke dine visioner og mål for økonomien, så du i det daglige arbejde ved, hvad du styrer henimod. Formålet med økonomistyring er selvfølgelig at forbedre virksomhedens økonomi og få forretningen til at vokse i et tilfredsstillende tempo.

 

Hvilke elementer indeholder økonomistyring?

Når vi snakker økonomistyring, er der fire kernebegreber, som du skal have styr på. Nemlig finansstyring, kapacitetsstyring, aktivitetsstyring og likviditetsstyring.

Finansstyring handler om, hvordan dine midler i virksomheden er bundet op – det kan for eksempel være i drift, bygninger, varer, maskiner og lignende. Når du ser på finansstyring, er det en måde at forudse virksomhedens kapital og se på, hvordan den udnyttes bedst fremadrettet.

Kapacitetsstyring er et begreb, som bruges til at vurdere, hvordan virksomheden udnytter sine ressourcer. Her er det vigtigt at fokusere på, hvordan I som virksomhed kan udnytte ressourcerne endnu bedre i fremtiden. For eksempel ved at skære i driftsudgifter eller gennem øget indtjening.

Aktivitetsstyring handler om at se på virksomhedens produkter og sørge for, at de også i fremtiden er tilpasset markedet og efterspørgslen. Her er det oplagt at fokusere på de produkter, som er mest populære og giver den bedste indtjening, så I som virksomhed kan udnytte det fulde potentiale i et godt produkt.

Likviditetsstyring er en forudsigelse af, hvor mange likvide midler I vil have om for eksempel fire måneder, i næste kvartal og så videre. Med likvide midler menes penge, som ikke er bundet op i for eksempel drift eller bygninger, men som kan bruges og omsættes fra den ene dag til den anden.

For at kunne anvende de fire nøglebegreber inden for økonomistyring er det vigtigt, at du har en god viden om din virksomhed. Du skal for eksempel have styr på virksomhedens nøgletal, budget samt strategi og mål. For at kunne lave økonomistyring af virksomheden er du ganske enkelt nødt til at vide, hvordan I performer nu og her, samt hvilke budgetter I opererer med. Når du har tjek på alle disse begreber samt indsamlet den nødvendige viden om virksomheden, er du klar til at kaste dig over en effektiv økonomistyring med gode resultater til følge.

 

Hvorfor er økonomistyring vigtig?

Økonomistyring er et enormt nyttigt redskab til at tage kontrol og styring over din virksomheds fremtid. Hvor almindelige regnskaber siger noget om, hvordan det forløbne kvartal eller år er gået i virksomheden, så er økonomistyringen med til at sikre din virksomheds fremtid.

Du kan have nok så mange ambitioner, mål og strategier, men hvis du ikke kan arbejde målrettet henimod at realisere dem, så løber de let ud i sandet. Med økonomistyring og budgettering gør du vejen til dine drømme og visioner konkret, så du har en brolagt vej mod vækst og succes for din virksomhed.

 

Hvis virksomheden ikke bruger økonomistyring

Det er aldrig for sent at kommei gang med virksomhedens økonomistyring. Hvis din virksomhed endnu ikke anvender økonomistyring som værktøj, så kræver det blot, at du får styr på den grundlæggende viden om virksomheden. Når du har indsamlet nøgletal, budgetter og de andre grundlæggende områder, så er du klar til at komme i gang med virksomhedens økonomistyring.

Virksomheder, der bruger økonomistyring som redskab, fremstår mere professionelle for potentielle investorer eller købere, og derfor er det ikke kun en fordel internt, men også for den måde, virksomheden fremstår på udadtil.

 

Økonomistyring for små virksomheder

Uanset hvilken størrelse din virksomhed har, så kan økonomistyring være en fordel. Når det gælder den lille virksomhed, kan der for mange virksomhedsejere være en tendens til at styre uden om formaliserede processer og værktøjer, som for eksempel økonomistyring. Tiden i de små virksomheder bliver ofte brugt med fokus på vækst og på kerneproduktet. Det er helt forståeligt, når virksomheden er lille eller måske endda nystartet.

Et godt råd til de små virksomheder skal alligevel lyde: Brug den nødvendige tid til at lave virksomhedens økonomistyring – det kan godt betale sig i det lange løb!

Som lille virksomhed kan de fire nøglebegreber (aktivitetsstyring, kapacitetsstyring, likviditetsstyring og finansstyring) måske virke overvældende. Det kan også sagtens være, at det ikke er samtlige begreber, som er relevante for den lille virksomhed. Sæt dig derfor ned og kig på, hvad der er relevant for netop din lille virksomhed, så økonomistyringen får den bedste form og giver bedst mulig mening for netop din virksomhed.

Som lille virksomhed er det vigtigt at tage styring på økonomien, så den måske i fremtiden kan vækste og forvandle sig fra lille til mellemstor virksomhed.

 

3 tips til at komme i gang med virksomhedens økonomistyring

Nu har vi altså fået på plads, hvad økonomistyring er, hvad det kan bruges til, og hvorfor det er vigtigt. Det efterlader naturligvis det store og meget vigtige spørgsmål: Hvordan kommer virksomheden i gang med sin økonomistyring?

Her får du derfor tre konkrete og gode råd, der måske gør det lidt nemmere at kaste sig over virksomhedens økonomistyring.

 

1. Indsaml viden om virksomhedens økonomi

Før du går i gang med virksomhedens økonomistyring, skal du have helt styr på jeres budgetter, nøgletal og strategi. For at kunne forudsige og skabe en ide om virksomhedens fremtid gennem økonomistyring er det absolut nødvendigt, at du kender virksomhedens nuværende økonomiske situation.

Når det kommer til nøgletal, så kan de vigtigste tal at kigge på for eksempel være virksomhedens afkast, overskud, soliditetsgrad og omsætningshastighed. Det kommer naturligvis også meget an på, hvilken type virksomhed der er tale om.

Du skal også have godt styr på virksomhedens budgetter, deriblandt driftsbudgettet og likviditetsbudgettet. Ved hjælp af budgettet får du et overblik over virksomheden indtægter og udgifter, som er helt nødvendige for, at du kan danne dig et billede af, hvilken retning du ønsker, at virksomheden skal stile mod i fremtiden.

 

2. Vær realistisk

Når du går i gang med virksomhedens økonomistyring, så er det vigtigt, at du er realistisk i dine visioner og drømme for virksomheden.

Alle ønsker naturligvis en virksomhed i vækst og fremgang, men det nytter ikke noget at sætte uopnåelige eller urealistiske mål. At have høje ambitioner er selvfølgelig en god ting og vel nærmest et must for enhver virksomhed, der gerne vil vokse og skabe gode resultater – men dine mål skal have hold i virkeligheden.

Tag derfor altid afsæt i virksomhedens nuværende økonomiske situation, når I sætter rammer forvirksomhedens økonomistyring. Hvordan kan virksomhedens økonomi udvikle sig inden for det næste år? De næste to år? De næste fem år? Det er altid sjovere at styre efter et mål, I som virksomhed tror på, I kan magte at indfri. Urealistisk høje mål derimod kan resultere i skuffelse og i dalende motivation.

 

3. Søg hjælp, hvis økonomistyringen driller

Rigtig mange nye eller små virksomheder er startet af ildsjæle, der brænder for virksomhedens produkt, og ofte er det ikke hverken regnskab eller økonomistyring og budgetter, der tænder den indre ild. Nok snarere tværtimod.

Hvis du mangler hjælp til at kickstarte virksomhedens økonomistyring, så er det vigtigt at søge efter hjælp og rådgivning. Det kan være, at virksomheden internt mangler personalekompetencer, der kan varetage den funktion? Eller måske skal du have fat i en ekstern konsulent, der kan stille sin hjælp til rådighed efter behov.

Hvis virksomheden er helt nystartet, kan det også være, at der mangler den rette kapital til at få skudt virksomheden godt fra start. Jo mere du kan investere i virksomheden, jo bedre betingelser er der også for at skabe fremgang og vækst. Metoder til at skaffe kapital er for eksempel at få investorer med ombord, som tror på dig og din virksomhed.

Hvis du har behov for et erhvervslån, så er det en nem og hurtig måde at rejse penge på.

 

Godt på vej med økonomistyring

Hvis du arbejder fokuseret og struktureret med virksomhedens økonomistyring, har du skabt gode forudsætninger for, at virksomheden kommer godt fra nutid til fremtid. Det er dog aldrig nogen garanti for, at det vil gå din virksomhed godt – i bund og grund er fremtiden jo ikke til at planlægge, og markedet byder ofte på uforudsete muligheder og udfordringer.

Vi håber dog, at du har fået masser af viden om økonomistyring og om de muligheder, det kan give din virksomhed. Rigtig god arbejdslyst!

 

Få let og hurtigt mere økonomisk råderum

Med erhvervsfinansiering fra CapitalBox kan du hurtigt få lettet i virksomhedens økonomi. Vi tilbyder både kassekredit til erhverv og virksomhedslån på op til 2,5 mio. kr. så du kan få mere driftskapital eller kan investere i den nye udvidelse du har gået og drømt om. Send en uforpligtigende ansøgning og se hvad vi kan tilbyde dig. 

 

 

ANSØG NU