Oprettet den 2.9.2021
Opdateret den 6.5.2022

Få overblik i din virksomhed med en finanskalender

Finanskalenderen er for dig, der som virksomhedsejer har brug for et godt overblik over vigtige datoer for indberetning og betalingsfrister. En finanskalender indeholder nemlig alt fra momsfrister, betalinger, lønsum og udbytte til acontoskat, ændring af årsopgørelse, gaveanmeldelse, frist for ordinær genoptagelse mv. Her på siden kan du finde nogle af de vigtigste datoer for 2. halvår 2021.

Vi har opdateret kalenderen for det nye år. Se kalenderen for 2022 her.

 

Hvad er de vigtigste datoer for danske SMV’er i 2021?

En virksomhed skal ikke blot have styr på skatteregler. Den bør også have styr på sin finanskalender, så det er klart, hvornår der skal betales skat, moms og så videre. Som tommelfingerregel skal du som virksomhedsejer betale skat, når du i løbet af de kommende 12 kalendermåneder står til at omsætte for mere end 50.000 kroner. Her får du en oversigt over nogle af de vigtigste datoer for indberetning, som du med fordel kan være opmærksom på at få sat ind i din finanskalender:

 • 10. august: A-skat/am-bidrag
 • 20. august: B-skat
 • 1. september: moms 2. kvartal/moms 1. halvår
 • 10. september: A-skat/am-bidrag
 • 20. september: B-skat
 • 27. september: moms august
 • 11. oktober: A-skat/am-bidrag
 • 20. oktober: B-skat
 • 25. oktober: moms september
 • 10. november: A-skat/am-bidrag
 • 22. november: B-skat
 • 25. november: moms oktober
 • 10. december: A-skat/am-bidrag
 • 27. december: moms november.

Der findes endnu flere vigtige datoer, som du med fordel kan sætte ind i din finanskalender. Det er vigtigt, at du overholder fristerne for indberetning. Hvis du ikke betaler eksempelvis moms, lønsumsafgift eller A-skat og am-bidrag til tiden, bliver der automatisk lavet et skøn for dig og tilskrevet renter på Skattekontoen. Hvis du får en kvittering for din indberetning inden kl 24:00 den dag, hvor fristen udløber, så har du overholdt fristen for at indberette.

 

Vigtige datoer for aktieselskaber

Et aktieselskab, også forkortet A/S, er et selskab, hvor ejernes indskud er fordelt på aktier. Ejerne hæfter desuden udelukkende for deres indskud i selskabet. Du må stifte og eje et aktieselskab alene eller sammen med andre. Din virksomhed skal registreres for moms og indberette moms for salg af tjenesteydelser og varer, hvis:

 1. Virksomheden sælger varer eller tjenesteydelser
 2. Virksomhedens samlede omsætning overstiger 50.000 kr. om året.

Der er mange fordele ved aktieselskaber, heriblandt at ejerne ikke kan tabe mere, end de allerede har skudt i virksomheden. Alligevel er det vigtigt at kende til rette frister for momsindberetning, da det er en forudsætning for at overholde lovgivningen. Hvis du har et aktieselskab, kan det også være godt at kende til datoerne for indberetning af EU-salg uden moms. Ifølge momslovgivningen er handel mellem virksomheder i EU momsfritaget. Til gengæld skal oplysninger om EU-salg uden moms i stedet indberettes af virksomhederne og udveksles mellem medlemslandene. Skriv følgende datoer i din finanskalender: 

 • 25. august: EU-salg uden moms juli
 • 27. september: EU-salg uden moms august
 • 25. oktober: EU-salg uden moms september/3. kvartal
 • 25. november: EU-salg uden moms oktober
 • 27. december: EU-salg uden moms november.

 

Vigtige datoer for selvstændige og enkeltmandsvirksomheder

Hvis du er selvstændig eller har en enkeltmandsvirksomhed, bør du særligt være opmærksom på indretning af B-skat i din finanskalender. Selvstændige, freelancere og enkeltmandsvirksomheder, der arbejder med varierende arbejdsopgaver, får en såkaldt B-skat, fordi de selv sender regninger for det udførte arbejde. Som freelancer eller selvstændig skal du derfor også selv holde styr på din skat. Indberetning af B-skat og am-bidrag for selvstændige skal ske senest på følgende dage i 2. halvår 2021:

 • 20. august: B-skat/am-bidrag for selvstændige
 • 20. september: B-skat/am-bidrag for selvstændige
 • 20. oktober: B-skat/am-bidrag for selvstændige 
 • 22. november: B-skat/am-bidrag for selvstændige.

 

Beskatningstilstand under COVID-19

Udbruddet af COVID-19 har haft store konsekvenser for mange virksomheders økonomi. Derfor har Folketinget vedtaget en hjælpepakke til virksomheder, hvor visse halvårlige frister for moms er udskudt. De aktuelle frister for indberetning fremgår af denne guide, så du kan trygt sætte dem ind i din finanskalender. Mange virksomheder har fået tildelt hjælpepakker. Kompensationsordningerne er som udgangspunkt skattepligtig indkomst og skal modregnes i virksomhedens årsregnskab. Kompensationer til virksomheden skal således indgå i virksomhedens årsregnskab i forhold til beskatningstidspunktet for kompensationen.

Som udgangspunkt skal du dog ikke betale moms af kompensationen fra hjælpepakkerne. Der skal nemlig ikke betales moms af offentlige tilskud, der gives som gave. Det gælder derfor også i forbindelse med hjælpepakkerne, da det skal ses som et tilskud, som virksomheden har fået. Der kræves derfor ikke noget til gengæld. 

I nogle særlige tilfælde skal der dog alligevel betales moms af tilskuddet. Du skal betale moms, hvis du eksempelvis har fået privattilskud til at nedsætte kundens pris. Det samme gælder, hvis du får tilskud i forbindelse med salg af billetter til kulturarrangementer eller færgeoverfart.

Hvis din virksomhed har brug for at komme sikkert ud af coronakrisen, kan du også overveje, om et erhvervslån kunne være den rette løsning for dig. Der er mange fordele ved erhvervslån, og det kan blandt andet styrke virksomhedens likviditet og være en praktisk forhøjelse af dit månedlige råderum. Du bør også være opmærksom på, at hjælpepakkerne kan have indflydelse på den lønsumsafgift, som du skal betale. 

 

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvilke vigtige skatter skal jeg huske i 2. halvår 2021?

I 2. halvår bør du blandt andet huske vigtige datoer for blandt andet momsfrister, betalinger, lønsum, udbytte og acontoskat. Indberetning af A-skat sker altid den 10. i måneden, mens registrering af moms sker sidst i måneden. Hold øje med vigtige datoer i en finanskalender.

Hvilke vigtige datoer skal aktieselskaber være opmærksomme på i 2. halvår 2021?

Hvis du har et aktieselskab, skal du huske vigtige datoer for momsindberetning. Derudover kan det også være godt at kende til EU-salg uden moms, der typisk skal registreres den 25. eller 27. i måneden. 

Hvilke vigtige datoer skal selvstændige og enkeltmandsvirksomheder være opmærksomme på i 2. halvår 2021?

Selvstændige, freelancere og enkeltmandsvirksomheder skal særligt være opmærksomme på at indberette B-skat og am-bidrag. Det sker typisk den 20. i måneden. 

Hvad gør jeg, hvis jeg hurtigt skal have dækket en udgift? 

Hvis du hurtigt skal have dækket en udgift, har du blandt andet mulighed for at tage et erhvervslån. Et erhvervslån kan styrke virksomhedens likviditet eller bidrage til nødvendige investeringer i eksempelvis nyt udstyr eller større lokaler. Du kan også bruge et erhvervslån til at dække en udgift i din finanskalender.   

Hvordan kan CapitalBox hjælpe mig?

CapitalBox er en online finansieringsplatform, der tilbyder erhvervslån fra 15.000 kr. til 2.500.000 kr. i op til 36 måneder. Den finansielle platform leverer rettidige, skræddersyede og betroede finansieringsløsninger, der giver SMV’er den støtte, som de har brug for.