Oprettet den 29.10.2019
Opdateret den 5.5.2022

Sådan kan udførelsen af en SWOT-analyse hjælpe dit firma

Udførelsen af en SWOT-analyse giver dig et klart overblik over, hvor din virksomhed står. Samtidigt hjælper det dig med at identificere og forstå problemer, der påvirker din virksomhed. Husk, at den ikke nødvendigvis kommer med løsninger.

Fordelene ved en SWOT-analyse

En af de største fordele er, at der næsten ingen omkostninger er. Alle, der forstår din virksomhed, kan udføre den. Dette betyder, at du eller et medlem af dit team kan tage skridt til at gøre din virksomhed bedre uden at betale for at ansætte en ekstern konsulent.

En anden fordel ved at udføre en SWOT-analyse er, at den fokuserer på de vigtigste faktorer, der påvirker din virksomhed. Ved hjælp af den kan du:

 • Forstå din virksomhed bedre
 • Adressere svagheder
 • Modvirke trusler
 • Udnytte muligheder
 • Drage fordel af dine styrker
 • Udvikle forretningsmål og strategier for at nå dem.

SWOT-analysen er kun et enkelt trin i forretningens planlægningsproces. Efterforskning og analyse af de områder, du ønsker at forbedre, følger.

Udførelsen af denne analyse vil kun dække spørgsmål, der kan betragtes som styrker, svagheder, muligheder eller trusler. På grund af dette er det vanskeligt at adressere faktorer, der måske overlapper hinanden, da nogle faktorer kan være enten en styrke eller en svaghed eller begge dele. Husk også, at en SWOT-analyse ikke kan hjælpe med:

 • At prioritere problemer
 • At levere løsninger eller tilbyde alternative beslutninger
 • At vælge din bedste idé
 • Ikke alle oplysningerne i analysen, er nyttige.


Hvordan udfører du en SWOT-analyse?

Der er forskellige måder at udføre din SWOT-analyse på, og det afhænger af den måde, du gør tingene på.

Sæt dit hold

For at få objektive resultater skal du samle mennesker med forskellige perspektiver og interesser i din virksomhed. Ledelsen, salg, kundeservice og endda kunder kan alle bidrage med gyldig indsigt.

Brainstorming er også en god mulighed for at bringe dit hold sammen. En involvering af medarbejdere i denne proces kan hjælpe dig med at få dem til lettere at acceptere de strategibeslutninger, der kommer ud af analysen.

Bestem målet 

Beslut, hvilket nøgleprojekt eller -strategi, du analyserer og placer det øverst på siden. Kom tilbage til dette, hvis du ser, at diskussionen løber af sporet.

Inviter til en brainstorming

Inviter dit hold til en brainstorming. Start med at opliste styrker, svagheder, muligheder og trusler sammen.

Skriv det hele ned

Medtag alt, hvad der kommer op, i hver kategori og sørg for, at du ikke overser noget. 

En SWOT-analyse udføres typisk ved hjælp af en firkantet SWOT-analyseskabelon, men du kan også bare lave lister for hver kategori. Brug den metode, der gør det nemmest for dig at organisere og forstå resultaterne.

Giv idéerne karakter

Når du har alle ideer skrevet ned, skal I diskutere, hvor vigtigt hvert element på listen er. Klassificer dem på baggrund af den indflydelse, du tror, den kan have i din virksomhed. 

Hvis dit team er til stede, skal du bede alle om at vælge deres tre vigtigste emner i hver kategori. Der vil højst sandsynligt opstå et mønster, der viser dig, hvad du skal fokusere på.

Hvis du er den eneste, der arbejder med analysen, har du sandsynligvis allerede viden til at vurdere, hvad du skal overveje. 

Spørgsmål til at komme i gang med en SWOT-analyse

Vi har samlet et sæt spørgsmål, der kan hjælpe dig med at komme i gang med hver del af din SWOT-analyse.

Styrker (interne, positive faktorer)

Styrker beskriver de positive egenskaber, håndgribelige og immaterielle, internt i din organisation. Dem kan du kontrollere.

 • Hvad gør du godt?
 • Hvilke interne ressourcer har du? Dette kan omfatte:
  • Positive egenskaber hos mennesker, såsom viden, baggrund, uddannelse, akkreditiver, netværk, omdømme eller færdigheder.
  • Virksomhedens materielle aktiver, såsom kapital, kredit, eksisterende kunder eller distributionskanaler, patenter eller teknologi.
 • Hvilke fordele har du i forhold til dine konkurrenter?
 • Har du stærke forsknings- og udviklingsfunktioner? 
 • Har du positive aspekter internt i din virksomhed, der tilføjer værdi eller giver dig en konkurrencefordel?

Svagheder (interne, negative faktorer)

Svagheder er aspekter af din virksomhed, der forringer den værdi, du tilbyder eller placerer dig konkurrencemæssigt ufordelagtigt. Du skal forbedre disse områder for at konkurrere mod din bedste konkurrent.

 • Hvilke faktorer, der er inden for din kontrol, forringer din evne til at opnå eller opretholde en konkurrencefordel?
 • Hvilke områder skal forbedres for at nå dine mål eller konkurrere mod din stærkeste konkurrent?
 • Hvad mangler din virksomhed (f.eks. ekspertise, adgang til færdigheder eller teknologi)?
 • Har din virksomhed begrænsede ressourcer?

Muligheder (eksterne, positive faktorer)

Muligheder er eksterne, attraktive faktorer, der repræsenterer årsager til, at din virksomhed sandsynligvis vil blomstre.

 • Hvilke muligheder findes i dit marked eller dine omgivelser, som du kan drage fordel af?
 • Er opfattelsen af din virksomhed positiv?
 • Har der for nylig været markedsvækst, eller har der været andre ændringer i markedet, der skaber en mulighed?
 • Er muligheden igangværende, eller er der bare en åbning til den? Med andre ord, hvor vigtig er din timing?

Trusler (eksterne, negative faktorer)

Trusler inkluderer eksterne faktorer uden for din kontrol, der kan bringe din strategi eller selve virksomheden i fare. Du har ingen kontrol over disse, men du kan drage fordel af at have beredskabsplaner tilat tage dig af dem, hvis de skulle opstå.

 • Hvem er dine eksisterende eller potentielle konkurrenter?
 • Hvilke faktorer uden for din kontrol kan bringe din virksomhed i fare?
 • Er der udfordringer, som er opstået pga. en ugunstig tendens eller udvikling, der kan føre til forringede indtægter eller overskud?
 • Hvilke situationer kan true din markedsføringsindsats?
 • Har der været en betydelig ændring i leverandørpriserne eller tilgængeligheden af råvarer?
 • Hvad med ændringer i forbrugeradfærd, økonomi eller statslige regler, der kan reducere dit salg?
 • Er der introduceret et nyt produkt eller ny teknologi, der gør dine produkter, udstyr eller tjenester forældede?

Når du har identificeret og prioriteret dine SWOT-resultater, kan du bruge dem til at udvikle kortsigtede og langsigtede strategier for din virksomhed. 

Den sande værdi af denne analyse er at bruge resultaterne til at maksimere den positive indflydelse på din virksomhed og minimere de negative indflydelser.

En SWOT-analyse kan spille en nøglerolle i udformningen af din forretningsstrategi. Den giver dig en chance for at se tingene fra et nyt perspektiv. 

Den kan føre til opdagelsen af en tidligere uudnyttet niche i dit marked, eller den kan hjælpe dig med at finde en forhindring, der kan hindre din virksomhed i at vækste. 

Når du bekræfter, hvad din virksomheds styrker er og korrigerer dine svagheder, kan du bruge dette til at skabe nye muligheder og modvirke påvirkningen af eksterne trusler.