Oprettet den 18.2.2019
Opdateret den 5.5.2022

Ferratum Business i The Telegraph

Ferratum Business i The Telegraph

Et af de største britiske medier skrev i sidste uge en artikel om Ferratum Business, og om hvorfor et stigende antal små- og mellemstore virksomheder vælger vores ydelser frem for bankens. The Telegraph har interviewet vores engelske country manager, Tony Gundersen, til en snak om vores anderledes tilgang til erhvervslån.

Problemer med lang sagsbehandling

En af hovedårsagerne til at virksomheder i stigende grad vælger at samarbejde med os, er at de er frustrerede over den ofte lange og ressourcekrævende sagsbehandling, de oplever hos bankerne. I en travl hverdag kan det, først og fremmest, være svært at finde tid til at lave forretningsplaner, budgetter og lignende. Derudover er likviditetsbehov i forlængelse af nye ordrer, samarbejdsmuligheder og lignende ofte akutte, og det kan derfor være en umulighed at vente i uger eller måneder på sagsbehandling. Vi har udviklet et analyse-værktøj, der gør os i stand til hurtigt at lave en retvisende vurdering af vores ansøgere, og det er netop årsagen til, at vores sagsbehandling ofte ikke tager meget mere end nogle få timer.

 

Behov for risikovillig kapital

Som vi også hører fra vores danske kunder, er bankerne i den seneste tid blevet mindre risikovillige, hvilket betyder, at mange virksomheder får svært ved at opnå finansiering. Vi mener, at det er et stort problem for væksten ude i virksomhederne, og derfor er vi villige til at se nærmere på projekter, som de traditionelle banker ikke vil samarbejde med. Der kan være mange årsager til, at virksomheder ikke kan opnå erhvervslån og kassekreditter. Nogle af de mest udbredte årsager, som Gundersen påpeger, er begrænset driftshistorik i nye virksomheder - i forlængelse heraf har de ikke opbygget en kreditscore - og endelig bliver specifikke brancher ofte set på som værende højrisiko.

 

Fremtidig samarbejdspartner

Som vores engelske kollega fremhæver, vil vi over den kommende tid forsøge at udbrede kendskabet til vores ydelser i højere grad. Dette vil vi gøre, så SMV’erne oplever, at vi kan være en stærk partner til enten enkeltstående projekter, hvor der er behov for hurtig kapital, men i ligeså høj grad som en langsigtet partner, som kan bruges som supplement til, eller erstatning for banken. Samtidig investeres der løbende i vores platform og produktportefølje, hvor vi over de kommende år vil introducere nye produkter, der skal gøre livet lettere for europæiske SMV’ere.

 

https://www.telegraph.co.uk/business/business-club/finance/mobile-finance-for-smes/